info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brister i arbetsmiljön på Perssons villa

Enligt ett inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket finns det flera brister i arbetsmiljön när det gäller statsminister Göran Perssons och Anitra Steens villa i Flen. Bland annat saknas det en arbetsmiljöplan. Något som byggherren har ansvar för.

När arbetsmiljöverkets distrikt i Linköping gjorde en inspektion av byggarbetsplatsen visade det sig att det saknades en arbetsmiljöplan för det riskfyllda arbete som utförs på arbetsplatsen. Det gäller främst arbete på hög höjd. Byggherrarna Göran Persson och Anitra Steen har nu fått på sig fram till den 13 april att upprätta en arbetsmiljöplan för de riskfyllda arbeten som återstår på arbetsplatsen.
Arbetsmiljöverket konstaterade också att byggherrarna inte lämnat in någon så kallad förhandsanmälan till arbetsmiljöverket, trots att byggtiden var beräknad till 750 dagar. När det gäller samordningsansvaret så var det muntligt överlämnat till byggentreprenören – Perssons Bygg i Vingåker – men det saknades anslag på arbetsplatsen om vem som var samordningsansvarig. Arbetsmiljöinspektionen ser dock inget skäl till att ställa några krav på förhandsanmälan eller anslag om vem som är samordningsansvarig då arbetet är så långt framskridet.
Det fanns även brister på byggställningarna. Bland annat ger inspektionen kritik för bristfälliga skyddsräcken och tillträdesleder.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brister i arbetsmiljön på Perssons villa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig