info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bristande information om tunnelgiftet

Tunnelarbetarna fick Rhoca Gil på händerna, i ansiktet och gick med kläder som blivit nersölade tätningsmedlet. Det visade de första förhören med målsägare från Hallandsåsen.

Under måndagen förhördes tre av tunnelarbetarna i den pågående Hallandsåsrättegången.
Informationen till tunnelarbetarna om hur produkten skulle hanteras och hur farlig den var, visade stora brister. Den kom i stort sett från informationsmöten där Rhône Poulencs representant Christina Söderberg berättade om medlet och riskerna var mycket nedtonade. Den skyddsutrustning som rekommenderades var regnkläder, skyddsglasögon och handskar, trots att Solution 1, en beståndsdel i Rhoca Gil, är såväl giftigt som cancerogent och genförändrande. Att den var farlig framgick av varuinformationsbladen, men Rhône Poulencs information om medlets ofarlighet när det var utspätt, gjorde att byggnadsarbetarna inte trodde att mer skydd skulle behövas. Farligheten jämfördes med att dricka whisky.

– Hon sa att det inte behövdes någon skyddsmask eftersom det var så stora utrymmen i tunneln, berättade en av tunnelarbetarna.
Kent Edh, som borrade injekteringshål men också hjälpte till med att blanda Rhoca Gil och injektera ,var inte med på något informationsmöte. Han fick istället veta vad som sagts via arbetsledare och kompisar.
– Någon mer information kan jag inte påminna mig om, sa han. Möjligen hade han sett något varuinformationsblad men texten tycktes honom mer eller mindre obegriplig.

Tunnelarbetarna fick Rhoca Gil på sig då de blandade medlet, i samband med injekteringen, vid återslag, det vill säga när medlet rann tillbaka efter injekteringen. Medlet rann då ut på golvet, blandade sig med vatten och rann vidare ut till sedimenteringsbassänger. Enligt uppgifter kom vatten som byggnadsarbetarna sedan använde att tvätta sig med därifrån, detta vatten användes även till att blanda ut de lösningar som ingick i Rhoca Gil. Tunnelarbetarna fick i sig Rhoca Gil såväl genom andning som hud. De fick det på händer, i ansiktet och genom att skyddskläderna inte var tättslutande.

En av dem hade gått ner sig i vattnet i tunneln och sedan gått med de blöta stövlarna uppskattningsvis från en halvtimma till två, tre timmar. Alla de tre målsäganden jobbade på Norra påslaget. Det blev klagomål på luften efter att Rhoca Gil började användas, vilket bland annat ledde till luftmätningar och försök att förbättra ventilationen. De kroppsliga symtomen kom några månader efter att Rhoca Gil börjat användas, som yrsel, kramper i vadorna, stickningar i benen, huvudvärk och hudproblem. Byggnadsarbetarna vittnade om att detta framförts högre upp.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bristande information om tunnelgiftet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig