info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brist inom flera byggyrken

Arbetsmarknaden ser ljus ut för många byggyrken. Under 2014 väntas det blir brist på bland annat för byggnadsplåtslagare, erfarna vvs-montörer, glasmästare och takmontörer.

Under 2014 räknar Arbetsförmedlingen att det blir lättare att få jobb inom många yrken. Det visar Arbetsförmedlingens rapport ”Här finns jobben!” Men det är de erfarna och utbildade som möter en god arbetsmarknad. För dem som inte har en gymnasieutbildning är arbetsmarknaden fortsatt tuff. Allra störst brist blir det för IT-yrken, högskoleyrken inom hälso- och sjukvård och teknikyrken.

God arbetsmarknad inom bygg

För flera yrken inom bygg och anläggning är arbetsmarknaden god. Störst blir bristen på byggnadsplåtslagare och bristindex för detta yrke ligger på 4,15, vilket visar att det mycket liten konkurrens om jobben. Även för andra byggyrken som vvs-montör är det svårt att rekrytera erfaren personal, däremot är det kärvare för nyutbildade som söker lärlingstjänst. För glasmästare och takmontörer är arbetsmarknaden god. Efterfrågan på glasmästare är god till följd av fortsatt efterfrågan på byten till mer energieffektiva fönster i äldre fastigheter.

Ser ljust ut för flera byggyrken

Takmontörer utbildas vanligtvis inom ett företag, vilket innebär att de inte finns på gymnasieskolans byggprogram. Yrkena är små sett till antal yrkesverksamma och det kan lätt uppstå brist. Tillgången på träarbetare är fortfarande god och det kan vara svårt att få en lärlingsplats. Däremot är arbetsmarknaden fortsatt tuff för grovarbetare. På sikt ser det ljust ut för flera byggyrken. Detta hänger samman med ett stort behov att öka bostadsproduktionen i främst storstäderna, dels med omfattande behov att rusta upp bostäder från miljonprogrammet. Det finns också planer på ökade infrastrukturinvesteringar.

Gynnas av ökad bostadsproduktion

Inom de närmaste fem till tio åren kommer att det att bli brist på kranförare, betongarbetare, golvläggare, plattsättare och erfarna vvs-montörer.
Dessa yrken gynnas av en ökad bostadsproduktion samt ett renoveringsbehov av äldre fastigheter. Däremot blir tillgången på träarbetare tillräcklig. Arbetsförmedlingens ettåriga yrkesprognoser bygger på bedömningar av yrken, samt på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med närmare 10 000 arbetsgivare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brist inom flera byggyrken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig