info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Branschen: Fler maskinförare behövs i vår

Under 2021 behövs allt fler maskinförare på väg- och järnvägsprojekt. Enligt den senaste barometern från Maskinentreprenörerna kommer investeringarna att öka under 2021-2022.

Uppgången väntas ske på bred front men blir särskilt kraftig inom järnväg.

Samtidigt kommer det att ske en ökning av offentliga anläggningsinvesteringar. Därutöver kommer privata investeringar inom vatten och avlopp under första halvåret i år.

Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att investeringsnivån årligen under 20 års tid behöver ligga drygt 40 procent över dagens nivå för att säkerställa ett fungerande VA-nät.

Cirka hälften av de intervjuade företagen tar snöröjningsuppdrag. Den främsta anledningen är att behålla kunnig personal.

Två gånger per år görs en koll av konjunkturen. Det kallas internt för ”MEKO-index” och baseras på en panel med 80 företag, stora som små, från olika regioner i Sverige.

Företagen får svara på frågor kring bland annat arbetsvolym, orderstock och efterfrågan på tjänster.

Det sammanvägda indexet pekar på ett något sämre stämningsläge än normalt, men när hänsyn tas till säsongsvariationer, bedöms läget vara bättre än samma period förra året.

Även de intervjuades bedömning om läget sex månader framöver är förhållandevis ljust, där de exempelvis tror på en växande orderstock och ökad efterfrågan på tjänster.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Branschen: Fler maskinförare behövs i vår

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig