info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 v38, 39

Brännskadades svårt – 400 000 i bot för storbolaget

Byggnadsarbetaren fick brännskador av tredje graden. Högspänningen var påslagen där han skulle jobba. Serneke Anläggning har dömts till 400 000 kronor i företagsbot.

Byggnadsarbetaren fick livshotande skador vid elolyckan. Nu har tingsrätten slagit fast ansvaret. Foto: Mostphotos

Byggnadsarbetaren arbetade för Alingsås Fogtjänst och skulle foga dörrkarmar till ett transformatorutrymme. Olyckan hände i maj 2017. Arbetena pågick vid ett parkeringshus där Serneke Anläggning var huvudansvarig för projektet. Beställare var Lerums kommun.

I samband med fogningsjobbet i transformatorrummet utsattes arbetaren för strömmen och skadades mycket svårt. Han fick brännskador av tredje graden på flera delar av kroppen. Dessa skador har lett till flera bestående men,  funktionsnedsättningar i form av bland annat nervskador och ärrbildning.

Enligt domen gav inte Sernekes skyddsansvarig tillräckliga instruktioner eller förutsättningar för att de som skulle utföra arbetet hade förutsättningarna klara för sig. Det har begåtts ett arbetsmiljöbrott som innebar livsfara, konstaterar tingsrätten och dömer byggbolaget till 400 000 kronor i arbetsmiljöbot.

De går därmed på samma linje som åklagare Bo Lindgren som anser att Sernekes skyddsansvariga borde sett till att jobbet utförts i spänningslöst tillstånd eller att de som utförde jobbet borde fått tillräcklig information om riskerna.

Serneke å sin sida anser att de inte var ansvariga för olyckan, eftersom byggnationen färdigställts och överlämnats till Lerums Energi, som man menar hade ansvar för anläggningen och för att arbetsplatsen skulle vara säker. Domen är överklagad till hovrätten.

Enligt tingsrätten hade Serneke ansvar för arbetsmiljön i egenskap av arbetsmiljösamordnare på platsen. Då är uppgiften att samordna säkerheten för olika verksamheter.

Det saknades uppgifter i arbetsmiljöplanen om hur risker skulle hindras vid den här sortens jobb. Men det anges att det inte är tillåtet att arbeta i anslutning till rum där högspänning förekommer. Ändå fick de som skulle göra fogningen det uppdraget. Den som skadades har sagt att han inte visste hur farligt det var att gå in i rummet.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Infobric 250×600 v38, 39

Du läser: Brännskadades svårt – 400 000 i bot för storbolaget