info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bra orderläge för byggföretagen

Det ser fortsatt bra ut för företagen i byggbranschen. Byggandet ökar och närmare 40 procent av företagen har brist på arbetskraft. Det uppger Konjunkturinstitutet i sin månadsbarometer.

Under den senaste tiden har orderingången stigit i branschen. Orderläget är bra och hela fyra av fem byggföretag tycker att det för tillfället har lagom många bygguppdrag.
Många företag i branschen förväntar sig att tillväxten fortsätter under de närmaste månaderna. Men andelen byggföretag som ser denna uppgång har minskat något jämfört med tidigare i år.
När det gäller sysselsättningen är andelen företag som ser en uppgång något lägre än tidigare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bra orderläge för byggföretagen