info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bra klimatbygge kräver utbildning

På måndag börjar FNs klimatmöte COP21 i Paris. Målet är ett globalt klimatavtal. Internationella bygg- och träfack har tagit fram en klimatrapport inför mötet.

Globala bygg- och träfacket, BWI, har tillsammans med europeiska och nordiska facket (EFBWW och NBTF) för samma yrkesgrupper tagit fram en rapport om hur trä- och byggbranschen kan bidra till bromsade klimatförändringar.
I rapporten betonas fackets roll, att arbetstagarna måste vara delaktiga och omställningen göras på ett rättvist sätt. Bland annat slås fast att många anställda i trä- och byggbranscherna kommer behöva vidareutbildning för att kunna använda klimatsmarta tekniker.
Det är ingen liten sak, enligt rapporten sysselsätter skogs- trä och byggsektorerna runt 200 miljoner arbetstagare globalt.

Ansvarsfullt träbyggande

Vidare diskuterar rapporten materialval ur flera aspekter. Man slår fast att material och tekniker behöver anpassas efter lokala förutsättningar mer än i dag.
Vidare lyfts att betong orsakar stora utsläpp. Bland annat därför argumenterar rapporten för träbyggande, men betonar att det måste ske på ett ansvarsfullt sätt som inte skapar miljöproblem i och med avskogning. Virket ska användas så att det fortsätter binda kol, samtidigt som nya träd ska binda kol där virket tidigare växt.
Rapporten slår också fast att det som byggs framöver behöver hålla längre än det som byggs idag.

Vill ha stöd av politiken

Enligt rapporten har förändringen mot ett koldioxidneutralt byggande långsamt kommit igång, men den behöver hjälp av politiken för att få nödvändig fart. Det kan handla om att stötta ombyggnader som minskar energiåtgången eller på andra sätt göra det lönsamt att bygga klimatsmart.
I rapporten betonas också vikten av att ställa miljömässiga och sociala krav vid offentliga upphandlingar.

”Byggandet kan ta täten”

Den sista oktober i år undertecknade Byggnads ordförande Johan Lindholm en debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med representanter för andra fackförbund och miljöorganisationer. Där hävdas att byggandet och skogsindustrin kan ta täten i omställningen som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen och samtidigt skapa miljontals nya jobb. Man hänvisar till uppgifter från internationella energirådet IEA, om att minst en tredjedel av världens utsläpp kommer från byggnader.
I debattartikeln krävs bland annat insatser från regeringen för omställning till förnybara energikällor, investeringsstöd för att miljöanpassa bostadshus och att all offentlig upphandling av träprodukter ska säkerställa att det som köps kommer från hållbart förvaltade skogar.

Läs hela rapporten från BWI här.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bra klimatbygge kräver utbildning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig