info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bra arbetsmiljö ger högre vinst

Byggföretagen kan tjäna stora pengar på att minska skaderiskerna i arbetsmiljön. Det visar en avhandling som tagit fram nya metoder för att mäta riskerna för skador och därmed kostnader, vid olika arbetsmoment.

– Skadorna i byggbranschen kostar inte bara samhället pengar. Det finns också stora vinster för företagen att hämta om arbetsmiljön blir bättre, så att människor håller sig friska, säger Linda Rose som skrivit avhandlingen.
Hon bedömer att på många företag är kostnaderna för skador är lika stora som företagets hela vinst.

Hon vill få företagen att inse hur mycket det kostar när en anställd skadar sig, förutom det personliga lidandet. Målet är att visa att det lönar sig med bättre arbetsmetoder och att ge verktyg för att förbättra.
Linda har tagit fram nya beräkningsmetoder så att företagen kan analysera och mäta sin fysiska arbetsmiljö. Det innebär att man kan mäta vad en bra respektive dålig arbetsmetod kommer att kosta, bland annat i tidsåtgång och risk för framtida skador.

En metod, en utveckling av gamla Ergoindex, går ut på att mäta belastningen på människan och tidsåtgången inklusive återhämtning.
Ett exempel att använda det på, är när man ska borra ett hål i taket. Ska man använda kroppen som stötta eller skaffa ett borrstativ? För Linda är svaret enkelt. Borrstativet gör att man sparar kroppen på sikt och kan jobba längre utan långa återhämtningspauser.
Detta Ergoindex kompletterar hon med två metoder för riskhantering. Den ena bygger på skadestatistik, antingen företagets egen eller nationell. Den andra kan man använda för att bedöma riskerna och deras kostnader vid en specifik arbetsmetod. Ett verktyg att använda när man jobbar fram nya åtgärder.

Det blir naturligtvis ett produktionsbortfall när människor är sjuka och måste vara hemma men Linda ser också problem med arbetsstyrkan som faktiskt är ute på arbetsplatsen och där många har skador och skavanker av olika slag.
– Det finns studier som tyder på att ungefär en tredjedel av kåren har skador som sätter ner deras arbetskapacitet åtminstone 20 procent. Det är skador de fått på jobbet och hade de sluppit dem hade deras arbetskapacitet var större.

Under arbetets gång har Linda haft kontakter med tre byggföretag av olika storlek och hon hoppas att hennes mätmetoder snart kommer ut i verkligheten i praktisk tillämpning.
Avhandlingen är gjord vid Chalmers tekniska högskola, institutionen för produkt-och produktionsutveckling.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bra arbetsmiljö ger högre vinst

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig