info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bostadsbyggandet fortsätter uppåt

Bostadsbyggandet fortsätter upp under 2017, men under 2018 vänder den svagt nedåt. Samtidigt ökar investeringarna i lokaler och anläggningar.

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och nybyggnadsinvesteringarna i bostäder har stigit kraftigt tre år i följd, visar Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning. Förra årets uppgång på 35 procent var den högsta tillväxttakten sedan 1980-talet.

Nivåerna är höga

Bostadsbyggandet fortsätter upp i år och prognosen är att antalet påbörjade lägenheter är totalt 66 200 under 2017. Men under 2018 vänder det svagt nedåt och landar på 61 300. Minskningen beror, enligt Sveriges Byggindustriers rapport, på bland annat höjda skatter och stigande boräntor. Nivåerna är ändå mycket höga nivåer jämfört med några år sedan, då nyproduktionen var ungefär hälften.

Offentliga investeringar ökar

Trots att bostadsbyggandet mattas av under 2018, kommer investeringarna i lokaler och anläggningarna att stiga. När det gäller de offentliga investeringar i lokaler är det främst utbyggnaden av universitetsbyggnader och försvarsmaktens expansion som växer. På anläggningssidan ökar både de privata och offentliga investeringarna.

Stark byggkonjunktur i hela landet

Byggkonjunkturen fortsätter att vara stark över hela landet. Den kraftigaste uppgången noteras i Kronobergs, Södermanlands och Stockholms län, medan Blekinge och Västernorrland får en allt svagare utveckling.
– För att bostadsproduktionen ska kunna bli kvar på en hög nivå även i framtiden är en fortsatt utbyggnaden av infrastrukturen en mycket viktig pusselbit, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bostadsbyggandet fortsätter uppåt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig