info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bostadsbyggandet fortsatt högt

Byggbranschen blomstrar med ökad sysselsättning och ett bostadsbyggandet på rekordnivåer enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Konjunkturen är fortsatt stark och väntas hålla i sig under hela 2017.

Antalet sysselsatta inom byggbranschen var drygt 310 000 under 2016, en ökning med närmare 20 000 jämfört med året innan. Första kvartalet 2017 visar en fortsatt ökad sysselsättning, årsgenomsnittet uppskattas till en ökning på 10 000 personer. Nästa år bedöms sysselsättningen öka med 5 000 personer enligt Arbetsförmedlingens nya rapport.

Höga förväntningar på utveckling

Byggföretagen ser även positivt på efterfrågan de kommande sex månaderna, det indexvärde som Arbetsförmedlingen använder sig av för att mäta företagens förväntningar och utveckling är det högsta sedan 2006.

Bostadsbyggandet ökar och har ökat de senaste tre åren, under 2016 var ökningstakten den högsta sedan 1980-talet. Under förra året påbörjades över 67 000 bostäder inklusive ombyggnationer, och Boverket gör bedömningen att bostadsbyggandet fortsätter att öka under 2017 och 2018, men i avtagande takt.

Bristen på arbetskraft ökar

Behovet av renoveringar bland kommuner och landsting bedöms som stort, både under 2016 och väntas öka under 2017, framför allt inom verksamhetslokaler. Arbetsgivarna anger att anställningsplanerna ökar, 60 procent i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning bland byggföretagen planerar att öka antalet anställda de närmaste åren, den högsta andelen på tio år.
Samtidigt fortsätter bristen på arbetskraft att öka, en utveckling som pågått sedan 2013. Bristen på arbetskraft bedöms öka ytterligare under 2017 och 2018.

Kaj Söderin
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bostadsbyggandet fortsatt högt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig