info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tidlön och ackord går hand i hand för TBM

1,78 procent – så mycket har lönerna ökat senaste året oavsett löneform.

Det är ingen nyhet att löneutvecklingen för TBM-gruppen har varit svag de senaste åren jämfört med många andra yrkesgrupper på bygget. Lönesiffror för årets andra kvartal befäster den tendensen. Ackordsnittet har det senaste året ökat med 1,78 procent för bygglagen. Samma siffra gäller för er med tidlön. Skillnaden mot andra yrken på bygget gäller främst ackordsarbeten, men även när det gäller tidlönen ligger TBM-gruppen lågt.

Rikssnitt på 214:33
Snittet över hela riket för TBM:are med prestationslön blev 214:33 kronor i timmen. En nedgång med 11 öre i timmen jämfört med årets första kvartal, men en uppgång med 3:75 kronor jämfört med kvartal två 2016. Det motsvarar en uppgång på 1,78 procent.
Det totala antalet ackordstimmar hamnade på 4.9 miljoner vilket var en halv miljon fler jämfört med kvartal ett i år.
I topp denna gång som vanligt Stockholm-Gotland. Denna gång med ett snitt på 224:70 vilket innebär en liten nedgång jämfört med året tre första månader då medellönen låg på 224:98 kronor i timmen.

Västerbotten i tidlönetoppen

Snittet för er med tidlön hamnade på 188:25 kronor. En uppgång med 3:29 kronor jämfört med kvartal två 2016, vilket motsvarar 1,78 procent. Antalet arbetstimmar var 11,4 miljoner. Det är tätt i tidlönetoppen. Denna gång hamnade Västerbotten högst upp med ett snitt på 194:50.


Lönesnitt ackord
1. Stockholm-Gotland: 224:70
2. Mälardalen: 217:69
3. Hela riket: 214:42
4. Västerbotten: 214:33
5. Norrbotten: 213:44
6. Öst: 211:51
7. Skåne: 210:47
8. Väst: 209:56
9. Småland-Blekinge: 208:77
10. Örebro-Värmland: 208:34
11. GävleDala: 206:16
12. MellanNorrland: 204:17

Lönesnitt tidlön
1. Västerbotten: 194:50
2. Stockholm-Gotland: 193:49
3. Öst: 191:79
4. Mälardalen: 191:56
5. Norrbotten: 191:02
6. Småland-Blekinge: 189:69
7. Snitt riket: 188:25
8. Skåne: 188:14
9. Väst: 185:48
10. GävleDala: 185:39
11. Örebro-Värmland: 184:24
12. MellanNorrland: 183:95

Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig