info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
BluebeamMAN V16-17

Några kronor upp för TBM-lönen

Lönerna under det andra kvartalet ligger på ungefär samma nivå som under årets första kvartal. Jämfört med för ett år sedan tickar däremot lönerna upp några kronor.

Under årets andra kvartal var genomsnittslönen för TBM:are med prestationslön 217:78 kronor i timmen. Motsvarande siffra för andra kvartalet 2017 var 214:37 kronor i timmen. Medellönen har alltså ökat med drygt tre kronor det senaste året.

I topp bland ackordsarbetarna hittar vi som vanligt region Stockholm-Gotland. Där ligger snittet på 228:97. Samtliga regioner ligger nu över 210 kronor i timmen. För ett år sedan låg sex regioner under den nivån.

Noterbart är att flera regioner som låg i botten under andra kvartalet 2017 har lyft lönen rejält senaste året. De verkar som att de högre ackordslönerna i främst Stockholm, men även på andra tillväxtorter, har spridit sig ut över landet. Exempelvis så har region MellanNorrland ökat prestationslönen med nästan tio kronor i timmen det senaste året. Alltså betydligt mer än uppgången på dryga tre kronor som gäller för snittet över hela landet.

Denna gång ingår knappt fem miljoner ackordstimmar i underlaget.

Medellönen för tidlönen blev 192:09 under årets andra kvartal. Det innebär att lönen ökat med nästan fyra kronor jämfört med motsvarande kvartal 2017. Högst är tidlönen i region Västerbotten med 197:22.

Antal arbetstimmar som ingår i siffrorna landade denna gång på 11,9 miljoner.

Missa inte – Din lön på bygget – Facebooksidan för alla på bygget som vill hålla koll på lönen. Gör som tusentals andra – gå med i gruppen.

Fakta

TBM prestationslön 2 kvartalet 2018

1. Stockholm-Gotland: 228:97
2. Västerbotten: 221:19
3. Mälardalen: 220:38
4. Hela riket: 217:78
5. Öst: 217:07
6 .Norrbotten: 216:56
7. GävleDala: 214:36
8. Skåne: 214:02
9. Småland-Blekinge: 213:92
10. MellanNorrland: 213:16
11. Väst: 213:05
12. Örebro-Värmland: 212:07

 

TBM Tidlön 2 kvartalet 2018

 1. Västerbotten: 197:22
  2. Väst: 194:37
  3. Mälardalen: 194:06
  4. Öst: 194:00
  5: Norrbotten: 193:66
  6. Småland-Blekinge: 193:62
  7. Hela riket: 192:09
  8. Skåne: 191:88
  9. Stockholm-Gotland: 190:51
  10. MellanNorrland: 189:84
  11. Örebro-Värmland: 188:23
  12. GävleDala: 187:18
  Källa: Byggnads 
Cenneth Niklasson
Annons
Onebolt 640×240 V17-20
arrow_forward Senaste nytt
Annons
LBrador 250×600 V9-20