info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v3

Blir det retroaktiva lönepengar från i våras?

Nu är det dags för en omstart av avtalsförhandlingarna som avbröts i våras. Enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson ligger fackets tidigare krav fast.

När Coronapandemin tidigare i år slog till med full kraft pausades förhandlingarna om nya kollektivavtal mellan fackförbunden och arbetsgivarna. Förhandlingarna flyttades fram ett halvår vilket innebär att det nu är hög tid att rulla igång avtalshjulet igen.

De gemensamma LO-kraven som presenterades i våras omfattade bland annat ett lönelyft på 3 procent, en låglönesatsning, högre pensioner och bättre arbetsmiljö. Två fackförbund, Kommunal och Pappers, lämnade under senhösten 2019 då de inte ville ingå i LO-samordningen. Övriga LO-fack är med.

LO:s avtalssekreterarna Torbjörn Johansson säger att man startar om på samma plats som man var på tidigare.

– Det ser ut som det gjorde tidigare. Vi tog beslut redan för ett år sedan om vad vid skulle kräva i avtalsrörelsen. Sedan började vi att förhandla i våras och när Coronapandemin kom pausades alla diskussioner. De yrkanden som låg på bordet då ligger kvar på samma nivå nu när förhandlingarna återupptas.

Kommer Coronapandemin påverka förhandlingarna?

– Det är svårt att säga att det inte skulle bli någon påverkan. Men frågan är åt vilket håll. I vissa branscher är det högre tryck idag än vad det var för ett år sedan. I andra branscher går det sämre än det gjorde då. Det går åt bägge håll.

Är målet med förhandlingarna i år det vanliga; att industrin ska sätta en nivå på lönepåslaget som sedan blir norm för alla andra branscher?

– Hela vårt upplägg är riggat för att industrin ska gå först. Så såg det ut innan allt avbröts och så ser det ut nu också. Sedan kommer de andra förbunden i tät följd och målet är att alla ska vara färdiga innan året är slut.

Vissa branscher har gått bättre än andra under Coronapandemin och det finns säkert olika förväntningar bland medlemmarna i de olika fackförbunden. Med tanke på det – är du säker på att alla förbund kommer hålla sig till industrins nivå?

– Solidariteten kommer att prövas, det är klart. Samtidigt måste vi låna styrka av varandra. Men den här situationen är egentligen inte unik. Det är så varje avtalsrörelse, några branscher har bättre konjunktur än andra. Nästa gång är det tvärtom, men den här gången är kanske skillnaden större än vad den brukar vara.

Men är du med tanke på det orolig över att det kommer bli oenighet och att vissa förbund väljer att gå sin egen väg under förhandlingarna?

– Det finns alltid risk för splittring, men våra yrkanden ligger kvar och alla är övertygade om att vi ska hålla ihop. Jag ser inte något annat framför mig. Alla förutom de som ställt sig utanför samordningen är kvar och ingen har sagt något om att de inte vill vara med.

Hur tänker du kring att det från arbetsgivarhåll pratas om ett nollbud?

– Arbetsgivarna säger alltid det. Jag har aldrig hört arbetsgivarna säga att i år finns det pengar. Sedan kan orsaken variera lite. Nu är det Corona men tidigare har det varit att räntan är för hög, räntan är för låg, kronkursen för hög, arbetslösheten för hög. De hittar alltid något som de pekar på och säger att just därför går det inte att höja lönen. Det här är något som tillhör spelet och inget att bry sig om.

Det är en del snack bland löntagarna om den retroaktiva delen, alltså lönepåslaget från i våras fram till nu som ännu inte kommit. Vad händer med den, brinner den inne?

– Jag vågar inte gissa hur det går, men våra yrkanden från i våras ligger kvar och då hade vi självklart lönekrav för den här perioden. Vi kommer ställa krav på det igen, men på vilket sätt det kommer att genomföras vågar jag inte sia om. Det finns flera olika sätt att lösa det på. Det kan handla om engångssummor, men hur det kommer se ut i slutändan är svårt att säga.

Slutligen – hur tycker du att det känns, blir det några avtal i höst?

– Det tror jag. Det känns som att alla är övertygade om att nu rullar det igång.

Och blir det konfliktfritt?

– Det vågar jag inte spekulera om. Konflikter kan det bli men mycket handlar om hur samarbetsklimatet ser ut på bägge sidor. Men det räcker med att en spelare är provocerande så riskerar det att bli en konflikt.

Annons
EHRAB 250×600 v3 version C
EHRAB 250×600 v3 version A
EHRAB 250×600 v3 version B

Du läser: Blir det retroaktiva lönepengar från i våras?