info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bilfinger förlorade mot Vägverket

Vägverket gjorde rätt när de gav anbudet för Munkedalsbron till NCC. Det slår länsrätten i Dalarna fast i en dom. Byggentreprenören Bilfinger Berger som lade ett lägre pris hade överklagat beslutet.

I juni i somras antog Vägverket NCC som den entreprenör som ska få bygga Munkedalsbron över Örekilsälven, utanför Göteborg. Det rör sig om en entreprenad på cirka 380 miljoner kronor.
En av anbudsgivarna, Bilfinger Berger AG, som lade lägst anbudspris, var missnöjd med att inte ha fått uppdraget och känner sig orättvist bedömd.

I lagen
om offentlig upphandling slås det fast att en upphandling ska genomföras affärsmässigt och utan ovidkommande hänsyn. Om en upphandlare gjort något formellt fel vid upphandlingen kan länsrätten besluta att den ska göras om eller att den får slutföras först efter att felet har rättats till.
Bilfinger Berger tycker att Vägverket har handlat upp efter en felaktig modell och att de bedömts godtyckligt. De menar att med den modellen kan en anbudsgivare ge hur högt pris som helst och ändå vinna.

När Bilfinger
Berger fick uppdraget att bygga en annan bro, Svinesundsbron, tillämpades modellen på ett helt annat sätt, hävdar man.
Men Vägverket tycker att deras modell är bra, rättvis och förutsägbar. Man menar att modellen fungerar bra för att välja ut det ekonomiskt mest fördelaktiga budet och att verket gjort en korrekt värdering av de olika buden.
– Det är inte alltid priset som är det viktigaste. Ett lågt pris kan bli dyrt i längden. Då vi tog anbudet från NCC bedömde vi priset till 45 procent av de faktorer som var viktigast. 55 procent bestod av mjuka frågor som kvalité, arbetsmiljö med mera, säger Stig Luttinger, verksjurist vid Vägverket.
I domen tycker länsrätten inte att Vägverket har gjort några fel utan avslår Bilfinger Bergers ansökan om överprövning. Rätten tycker att Vägverket har hållit sig inom ramen för förfrågningsunderlaget och tycker inte att valet har varit godtyckligt.  

Bilfinger Berger har fått mycket kritik för arbetsmiljön vid Svinesundsbron, där bland annat en man omkom i en svår fallolycka. Men Stig Luttinger förnekar att det har påverkar Vägverkets bedömning i det här fallet.
-Absolut inte. I den värdering som gjorts har vi inte tagit hänsyn till det. Detta är ett helt nytt upphandlingsärende, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bilfinger förlorade mot Vägverket

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig