info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

BI stämmer Byggnads inför Europadomstolen

Sveriges Byggindustrier ger sig inte. Arbetsgivarorganisationen vänder sig nu till Europadomstolen för att klaga på AD:s dom om granskningsarvodet.

Sveriges Byggindustrier (BI) förlorade för ett par månader sedan ett mål i AD. Målet handlade om granskningsarvodet för oorganiserade byggnadsarbetare.
BI menade att det strider mot de mänskliga rättigheterna att dra granskningsarvode från oorganiserade byggnadsarbetares löner.
AD ansåg dock inte att arvodet utgjorde något brott mot de mänskliga rättigheterna, och detta gör nu att Sveriges Byggindustrier, tillsammans med Svenskt näringsliv, (fd SAF och Industriförbundet) vänder sig till Europadomstolen, för att få frågan prövad på nytt.
– Vi menar att den svenska domstolen inte vågade ta steget fullt ut. AD tog det säkra före det osäkra, och gjorde en snäv tolkning av Europakonventionens regler om mänskliga rättigheter, säger Gustaf Herrlin, jurist på BI.
– Detta är ett mycket rent fall och det finns inga liknande fall i Europadomstolens praxis. Därför vill vi pröva frågan på nytt, tillägger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: BI stämmer Byggnads inför Europadomstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig