info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

BI och Byggnads - oeniga om allt

Två tunga förhandlingsbossar från Byggnads respektive arbetsgivarna. De fick ta ställning till sju påståenden om bygglönerna - och visade sig vara oeniga om allt.

Avtalsrörelsen blir hetare för varje vecka. Apropå detta lät Byggnadsarbetaren Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin och Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind ta ställning till sju påstånden rörande byggnadsarbetarnas löner. Här är deras svar:

1. Ju mer laget tjänar desto mer tjänar byggbolaget.

T. Hagelin

”Om man utgår från prestationslön så ökar produktiviteten och arbetsgivaren får då projektet färdigställt på en kortare tid och kan sätta sina anställda i ett nytt arbete. I förlängningen tjänar arbetsgivaren då mer pengar.”

M. Åkerlind

”Ackorden är en förhandlingsprodukt och har ingen koppling till
prestationen. Det kan mycket väl vara så på en arbetsplats att företaget går back ekonomiskt samtidigt som laget tjänar stora pengar.”

2. Systemet med avstämning var tolfte vecka finns mest till för Byggnads och inte deras medlemmar.

T. Hagelin

”Det är ju en avtalsregel i byggavtalet som säger att det ska vara så. Det är för att våra medlemmar inte ska behöva vänta på avstämning, och därmed snabbare få den förtjänst som de har arbetat ihop.”

M. Åkerlind

”Avstämningar av ackord var tolfte vecka innebär att ombudsmän har kunnat motivera sin roll. Då byggarbetsmarknaden förändrats och inte längre bara består av fyra stora helt dominerande företag utan av tiotusentals olika arbetsgivare kan inte ombudsmän utföra ett relevant arbete och detta innebär reaktioner av rädsla som blir en grogrund för konflikter.”’

3. Det är omöjligt för lagbasen att hålla koll på det ekonomiska resultatet på ett bygge.

T. Hagelin

”Det är kanske inte omöjligt, men det krävs enormt mycket tid för att göra någon form av bedömning. Det skulle bli oerhört svårt så jag säger att det är sant.”

M. Åkerlind

”Arbetsplatserna måste ju ha ekonomisk kontroll och detta måste så klart alla kunna ta del av. Men det beror naturligtvis på vilken dialog man har på arbetsplatsen.”

4. Premieackordet innehåller för mycket luft.

T. Hagelin

”Det finns tillfällen när det körs in luft i systemet, det vet vi om. Här är ett problem att arbetsgivarna inte vill justera riktpunkten till en viss nivå för att bygglaget ska nå en genomsnittslön vid till exempel tio procents inarbetning.”

M. Åkerlind

”Ackordets utfall har blivit mer och mer ett förhandlingsresultat där man inte värderar själva prestationen. Istället får vi en diskussion där Byggnads försöker förändra underlaget så att man alltid tjänar mer. Det kan handla om förändringar av både timmar, enhetstider och priser i form av riktpunkten.”

5. De flesta byggnadsarbetarna vill ha prestationslön.

T. Hagelin

”Problemet är att många kan inte regelverket i dag och känner till för lite om möjligheten att arbeta på prestationslön.”

M. Åkerlind

”De flesta byggnadsarbetare vill ha andra löneformer. Det är ett faktum att allt färre jobbar på prestationslön.”

6. Ackordssystemet är föråldrat.

T. Hagelin

”Jag kan säga att ackordssystemet kommer alltid att finnas kvar. Det möjliggör för våra medlemmar att ha inflytande, påverkan och insyn i själva produktionen. Det är jätteviktigt att det fortsätter så.”

M. Åkerlind

”Ackordet är en kvarleva från objektsanställningen. Det fungerar inte på samma sätt längre. Små företag står för allt större del av produktionen och ingen, vare sig fack, medarbetare, arbetsgivarorganisation eller företag, kan med någon trovärdighet säga att de kan hantera ackordssystemet i mindre företag.”

7. Vi har en bra relation med vår motpart.

T. Hagelin

”Det har vi inte. Vi har en ansträngd relation. Framför allt på grund av att de tre rikstäckande byggbolagen, Skanska, NCC och Peab, gör allt för att kringgå våra lönesystem och andra regler i avtalet.”

M. Åkerlind

”Ibland kan det vara irriterat, men för det mesta har vi en god samtalston och dialog.”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: BI och Byggnads - oeniga om allt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig