info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

BI-kritik mot S-märkta förslag

Sveriges Byggindustrier möter kravet om huvudentreprenörers skärpta ansvar med stor skepsis efter Socialdemokraternas och LOs gemensamma utspel. Andra delar i förslaget välkomnas.

På onsdagsförmiddagen presenterade Socialdemokraterna och LO ett gemensamt tiopunktsprogram gällande arbetsmarknaden. Bland annat är de eniga om att slopa Lavallagen och att huvudentreprenörernas ansvar för entreprenadkedjorna bör säkerställas genom lagstiftning. Det är två punkter som möts med skepsis från arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.
– Det viktiga är att dom som jobbar i Sverige jobbar enligt utstationeringsdirektivets villkor, men Lavallagen tycker jag inte att man ska riva upp. Det här andas en viss protektionism, säger Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson.

”Olämpligt förslag”

Ola Månsson är också tveksam inför lagstiftning om ett skärpt ansvar för huvudentreprenörer. Socialdemokraterna och LO skriver att en möjlighet är att ”genom ett entreprenadavdrag göra huvudentreprenören ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar sina arbetsgivaravgifter”.
– Som det uppfattas nu kan innebörden bli att ett företag tvingas ta betalnings- och anställningsansvar för andra företag. Ett sådant förslag är olämpligt eftersom det drar undan benen för mindre företag som har ambitionen att växa, säger Ola Månsson.
Han säger att även lite mindre företag har underentreprenörer och att de inte kan ta på sig en sådan risk. Han vänder sig också emot att ”seriösa företag får betala notan för fuskarna” om en sådan regel införs.

Välkomnar månadsrapportering

Däremot är Ola Månsson positivt inställd till förslag på listan som arbetsgivare och fack drivit tillsammans redan tidigare. Det gäller månadsvis redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter, som ska ske på individuell nivå, och det gäller personalliggare i kombination med oannonserade kontrollbesök på byggena.

”Försämrar för många företag”

Även från Svenskt Näringsliv kommer kritik mot Socialdemokraternas och LOs lista.
– Om förslagen blir verklighet skulle de dramatiskt ändra spelreglerna på arbetsmarknaden och försämra för många företag att bedriva verksamhet, säger organisationens vice vd Christer Ågren enligt Svenskt Näringslivs hemsida.
Han menar att flera av förslagen syftar till att skydda arbetstillfällen för de egna medlemmarna och bidrar till en uppdelning av arbetsmarknaden.
– Exempelvis är förslaget att riva upp lex Laval rent protektionistiskt och innebär att utstationering till Sverige allvarligt skulle försvåras, säger han.

Jenny Berggren

Du läser: BI-kritik mot S-märkta förslag