info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

BI avvisande mot avtalskraven

Byggnads avtalskrav skapar irritation på Sveriges Byggindustrier. Arbetsgivarna menar att lönekraven är orimliga samt att krav ställs på områden som inte skulle förhandlas.

– Vi har ju en bra samtalston. Det har vi alltid. Sen är det väl så att vi ändå är besvikna över avtalskraven, säger Sveriges Byggindustriers vice vd och förhandlingschef Mats Åkerlind efter starten på avtalsrörelsen.
Byggnads ordförande Johan Lindholm nämner i stället känslor som förväntan och förhoppning när han pratar om gårdagens start på 2013 års avtalsrörelse. Som Byggnadsarbetaren rapporterade igår så lämnade Byggnads då över sina krav till arbetsgivarna. Det handlar om vad de vill ha inskrivet i ett nytt kollektivavtal på bygg- och anläggningsområdet

”Tar inte samhällsansvar”

Lönekraven följer LO-samordningens krav. Det innebär 2,8 procent i ettårig löneökning för dem som tjänar minst 25 000. De som tjänar under 25 000 ska få minst 700 kronor i månaden. I övrigt står arbetsmiljön och kontrollen över villkoren i entreprenadkedjorna i centrum för Byggnads.
På Sveriges Byggindustrier (BI) reagerar man till att börja med negativt på nivån på de ekonomiska kraven. Man menar att de är för höga med tanke på konjunkturläget och byggföretagens ekonomiska situation.
– Att lägga 2,8 procent är inte att ta sitt samhällsansvar, helt enkelt, säger Mats Åkerlind.

”Vi har räknat noga”

I sitt följebrev till avtalskraven för Byggnads ett annat resonemang om det ekonomiska läget. Man skriver att produktivitetsutvecklingen ger ett ”betydande utrymme” för ökade löner trots avmattningen i ekonomin.
– Vi har en LO-samordning som vi står bakom fullt ut och den har vi noga räknat på, säger Johan Lindholm till Byggnadsarbetaren i dag.

Oeniga om vad som ska förhandlas

BI uttrycker också missnöje över att Byggnads alls lagt krav på andra områden än lönen. Arbetsgivarna menar att en överenskommelse från 2010 innebar att endast lönerna skulle justeras i den nu begynnande avtalsrörelsen. Johan Lindholm konstaterar att Byggnads har en annan syn på saken. Det är tydligt i och med krav som gäller bland annat införandet av en arbetsmiljöcertifiering för byggföretag.
– Jag tycker det är ett jättekonstigt ställningstagande, säger Mats Åkerlind om det kravet.

”Arbetet pågår redan”

Mats Åkerlind menar att det redan pågår ett konstruktivt arbete gällande arbetsmiljön i samarbeten mellan fack och arbetsgivare, att man bör jobba vidare på den vägen. Han hänvisar också till ett besked från förra veckan, om att BIs styrelse ska satsa 50 miljoner kronor på att stärka medlemsföretagens säkerhetsarbete.
Johan Lindholm säger att allt som görs för arbetsmiljön är bra men att frågan måste upp än mer på dagordningen.
– Även om det görs en massa saker runtomkring så räcker det inte. Medlemmarna accepterar inte det här längre, säger han om de dödsolyckor som drabbar branschen.
I gårdagens material från Byggnads hävdade förbundet också att de arbetsgrupper om arbetsmiljö som arbetsgivare och fack tillsatte gemensamt efter avtalsrörelsen i vintras inte har lett till förslag.

”De frånsäger sig ansvaret”

Byggnads kräver även skärpningar i hur medbestämmandelagen tillämpas enligt byggavtalet. På det sättet vill man skärpa kontrollen av villkoren i kedjor av underentreprenörer. BI menar att organisationen och dess medlemsföretag redan jobbar hårt för att säkra seriositeten, att det som ytterliga behövs snarare är andra typer av kontroller från Skatteverket och Migrationsverket. Johan Lindholm tycker att BI frånsäger sig sitt ansvar med det resonemanget. Han säger att ”branschen måste ta ansvar för branschen”.
Den sjunde januari lämnar BI sina yrkanden inför avtalsförhandlingarna till Byggnads.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: BI avvisande mot avtalskraven

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig