info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Betongtunnel genom hela Hallandsåsen

Om båda tunnlarna genom Hallandsåsen kläs in med betong och gummimembran kan bygget färdigställas.

Det föreslår banverket i en rapport som lämnas till regeringen i dag.
Sedan tunnelbygget stoppades i oktober 1997 har banverket undersökt möjligheterna att bygga klart tunneln. I dagens rapport redovisar banverket de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för att slutföra tunnelbygget. På banverket anser man att tunnlarna behövs för att riksdagens trafikpolitiska mål ska kunna nås.
– Om tunneln inte byggs så leder det långsiktigt till negativa belastningar på miljön, nya stigningsfiler på motorvägen över Hallandsåsen och fler trafikolyckor, säger banverkets generaldirektör Bo Bylund.
Banverket tror att tunnlarna kan byggas färdigt både med traditionell teknik eller med en så kallad sköldad tunnelborrningsmaskin. Det är en annan typ än den som körde fast i tunneln 1992. Fördelen med tunnelborrmaskinen är att den minskar vattenläckaget kraftigt.
För att klara miljökraven som ställs förespråkar banverket att båda tunnlarna kläs in med betong, så kallad lining. Därmed har man lämnat tanken på att täta resten av tunnelbygget genom att spruta in tätningsmedel i bergets håligheter och sprickor.
Att använda liningmetoden är betydligt dyrare. På banverket räknar man med att det krävs ytterligare 3,5 miljarder för att slutföra bygget.
– Det är nu regeringens sak att ta ställning till projektets framtid och om man är beredd att skjuta till de resurser som krävs. Men jag vill understryka att de avgörande besluten om projektet kan fullföljas tas av miljödomstolen vid prövningen av vattendomen för byggtiden och av Båstads kommun när man beslutar om bygglov för projektet, säger generaldirektör Bo Bylund.
Regeringen förväntas lämna besked i början av nästa år. Om sedan övriga parter är positiva till en fortsättning kan bygget komma i gång någon gång under hösten nästa år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Betongtunnel genom hela Hallandsåsen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig