info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Betongarbetare går miste om halv miljon

Länsrätten fastställde i början av mars att betongarbetaren Per-Erik Eliasson skulle arbetat på tidlön om han inte skadats. Eliasson går nu miste om cirka en halv miljon kronor.

Försäkringskassan i Västerås har beslutat att den arbetsskadade betongarbetaren Per-Erik Eliassons livränta ska grundas på en genomsnittlig fast lön på cirka 106 kronor per timme. Beslutet grundar sig på en uppgift från Peab.
Per-Erik Eliasson överklagade beslutet. Han menar att hans livräntegrundande inkomst bör sättas med utgångspunkt från de faktiska förhållanden han arbetade på när skadan inträffade. Det betyder ackordslön och en lönenivå på cirka 130 kronor per timme.
Länsrätten godtog inte Eliassons argument.

Domen grundas bland annat på ett vittnesmål under ed från en personalhandläggare på Peab. Han vittnade att Eliasson inte hade yrkesbevis och därmed skulle ha tjänat 85 procent av full lön, att Eliasson arbetat på timlön på anläggningsavdelningen och att Eliasson arbetat cirka 50 procent på tidlön och 50 procent på ackord.
– Allt det är osant. Jag arbetade på ackord på ROT-jobb på byggavdelningen och fick 100 procent, säger Per-Erik Eliasson. Han visar lönebesked, objektsanställningslappar och andra dokument som styrker det han säger. Arbetskamrater stödde hans uppgifter under ed och andra än de han hade kallat som vittnen uppger samma sak till Byggnadsarbetaren.

Trots det menar personalhandläggaren på Peab att han inte lämnat oriktiga uppgifter under ed i domstolen.
– Nej, det jag vittnat om är vad Per-Erik Eliasson skulle ha kunnat tjäna idag om han inte hade skadat sig. Och med tanke på arbetsmarknadsläget på 1990-talet och på Eliassons kvalifikationer så har jag redovisat att han idag skulle ha arbetat på tidlön, säger han.
Skiljaktigheterna mellan vittnesuppgifterna och Eliassons dokumentation avvisar handläggaren med att han förmedlat andrahandsuppgifter. Han har inte sett det som sin uppgift att utreda de faktiska förhållandena då Eliasson arbetade.
– Det var ju långt före min tid på företaget, säger han.
Per- Erik Eliasson och hans advokat studerar nu bandupptagningar från rätten för att avgöra om personalhandläggaren ska anmälas till åklagare för mened, ett brott som normalt leder till frihetsberövande.

Eliasson säger också att han ska överklaga domen till högre instans. Dels på grund av de felaktiga uppgifterna från Peab och dels därför att rätten i domen uppger en taxerade inkomst för 1990, det år han skadade sig, som är cirka 45 000 kronor lägre än den faktiskt taxerade inkomsten för det året.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Betongarbetare går miste om halv miljon

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig