info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bemanningsföretag förlorade i AD

Ett bemanningsföretag hyrde ut polska byggnadsarbetare till NCC. Enligt en färsk dom i arbetsdomstolen (AD) skulle de polska byggnadsarbetarna ha fått samma lön som jämförbara grupper inom NCC. Bemanningsföretaget Rimec döms att betala 350 000 kronor till Byggnads för kollektivavtalsbrott.

Rimec hyrde ut ett antal polska arbetstagare till NCC på två byggarbetsplatser i Göteborg, från augusti 2006 till februari 2007.
Tvisten mellan Byggnads och Rimec gällde vilka grupper man skulle jämföra med, när lönenivån för de polska byggnadsarbetarna sattes.
Enligt bemanningsavtalet ska timlönen för uthyrda, motsvara det genomsnittliga förtjänstläget för jämförbara grupper hos byggföretaget, dvs NCC.
På de här båda arbetsplatserna, fanns det inga byggnadsarbetare från NCC.

Byggnads ståndpunkt var då att Rimec skulle betala samma lön som NCC:s byggnadsarbetare hade på andra arbetsplatser i Göteborg.
Företagets ståndpunkt var att de uthyrda arbetstagarna saknade yrkesbevis och därför skulle få endast 88 procent av yrkesarbetarlönen.
Domstolen kommer fram till att företagets synpunkt inte har någon betydelse. Valet av jämförelsegrupp ska, enligt bemanningsavtalet, inte styras av att arbetstagarna har en viss kompetens, erfarenhet eller ålder.

Domstolen anser att man ska hitta jämförbara grupper som har likvärdiga arbetsuppgifter. Det är enbart arbetsuppgifterna, som ska styra valet av jämförbar grupp, menar AD.
Rimec betalade 140,50 kronor i timmen till polackerna. AD konstaterar att Rimec genom sitt sätt att bestämma lönenivån för de uthyrda arbetstagarna har tjänat omkring 875 000 kronor. Siffran bygger på att arbetarna i stället för cirka 140 kronor i timmen, borde ha tjänat cirka 160 kronor i timmen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bemanningsföretag förlorade i AD

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig