info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bättre utredning av byggolyckor

Det måste bli fler och bättre utredningar om arbetsmiljöbrott, tycker Byggnads arbetsmiljöombudsman Kjell Johansson.

-Tillsynen av dessa brott är dålig. Kunskaperna om arbetsmiljö brister både hos polis och åklagare. Folk från våra avdelningar får tala om för polisen vad de ska titta efter när de kommer till en olycksplats, sa Kjell Johansson vid en konferens i Malmö om arbetsmiljöansvar i byggbranschen.
Han fick medhåll av Sven-Erik Alhem överåklagare i Malmö. Den man som också leder förundersökningen om arbetsmiljöskandalen i Hallandsåsen.
– Det finns fog för kritiken. Nästan alla arbetsplatsolyckor måste föranleda en polisutredning. Inte minst för brottsoffrens skull, för att visa att sådana brott tas på allvar, säger han.
Han tror också att samhället går mot en ökad specialisering, bland annat när det gäller utredningen av arbetsmiljöbrott.
– Vi går mot fler specialister bland åklagare och poliser. Alla kan inte utreda allt. Att utreda olyckor i arbetsmiljön fordrar specialistkompetens.
Sven-Erik Alhem har av riksåklagaren fått i uppdrag att arbeta för en bättre tillämpning av arbetsmiljölagen. Inom ramen för detta kommer seminarier att hållas för polis och åklagare.
Ett stort problem när det gäller misstänkta arbetsmiljöbrott är den långa handläggningstiden.
– Vi ska starta fler utredningar, men lägga ner snabbare när det inte håller, sa Alhem.
Konferensen hölls i Lund av Byggruppen i Skåne. Den är partssammansatt och där ingår bland andra Byggnads, byggmästarföreningarna och yrkesinspektionen, med flera. Bland talarna fanns också Bo Tengblad från Sverige Byggindustrier och Kristina Cederskär från yrkesinspektionen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bättre utredning av byggolyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig