info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bättre siffror från Byggnads

Byggnads redovisar för 2015 det bästa ekonomiska resultatet på flera år.

I Byggnads årsredovisning för 2015 redovisas ett överskott på totalt 83,3 miljoner kronor. Den ideella verksamheten – alltså det fackliga arbetet som finansieras via medlemsavgifter – uppvisar ett plus på 50 miljoner kronor. Resultatet är det bästa på många år och så sent som 2014 gick det ideella back med 39 miljoner.
Under 2015 fick förbundet in 360 miljoner kronor till den ideella verksamheten. Motsvarande siffra året innan var 335 miljoner kronor. Kostnaden för att driva förbundet hamnade på 310 miljoner kronor. En minskning med 64 miljoner kronor jämfört med 2014 då omkostnaden låg på 374 miljoner kronor. Noterbart är att verksamheten 2015 påverkades positivt av en gottgörelse från pensionsstiftelsen på 73 miljoner kronor.
Även Byggnads finansiella placeringar på aktie- och räntemarknaden gick plus under året. Men resultatet på 54 miljoner kronor är något svagare än de senaste åren. För fastighetsförvaltningen redovisas en förlust på drygt 5 miljoner kronor. Lägg till en avsättning på 9 miljoner till en periodiseringsfond och en skattekostnad på knappt sju miljoner kronor så landar förbundets resultat för 2015 på 83,3 miljoner kronor.

Investeringar i fastigheter

Byggnads har sedan ett par år tillbaka en strategi att placera mer av förbundets kapital i fastigheter. Under 2015 har det lett till flera investeringar. Köpen har gjorts tillsammans med Kommunal via det gemensamt ägda bolaget Polstjärnan där de två förbunden äger hälften var. Polstjärnan har skrivit avtal med Riksbyggen om att bygga hyresrätter i Lund. Investeringen där omfattar 380 miljoner kronor. Polstjärnan har även köpt två fastigheter i Stockholm. Det handlar om en hyresfastighet för 75 miljoner kronor i Hägersten och en på Lilla Essingen för 115 miljoner kronor.

Konfliktfonden växer

Fackets konfliktfond är nu uppe i 1,64 miljarder kronor. Det är en uppgång från det uppgivna värdet för 2014 som var 1,61 miljarder kronor. Kapitalet i konfliktfonden är till stora delar placerat i aktie- och räntefonder.
Totalt har förbundet nu ett eget kapital på 2,23 miljarder kronor, vilket är en ökning från 2,14 miljarder kronor 2014.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bättre siffror från Byggnads

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig