info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bättre säkerhet på byggen med gott klimat

Säkerheten blir bättre på arbetsplatser där anställda får vara med och bestämma, där det är en tillåtande atmosfär och där man prioriterar säkerhetsfrågor. Det pekar en ny studie på, som bygger på resultat från ett byggprojekt.

Många byggnadsarbetare skadas varje år på jobbet. Men, det finns faktorer på jobbet som kan bidra till att människor jobbar säkrare och blir motiverade till att skaffa sig kunskap om arbetsmiljö. Det visar en ny licenciatuppsats som är gjord av Susanna Larsson, forskare vid arbetslivsinstitutet. Den är gjord på material från vägtunnelprojektet Götaleden i Göteborg.

Resultatet tyder på att psykologiska faktorer är viktiga för säkerheten på ett bygge. Ett socialt stöd och medbestämmande, liksom en tillåtande miljö och att man prioriterar säkerheten, bidrar till att anställda skaffar sig kunskap om säkerhet och det motiverar dem att bete sig säkert.
Studien bygger på enkäter där anställda i projektet själva har bedömt säkerhetsklimat och psykologiskt klimat, samt hur säkert de själva jobbar. Forskaren utgick ifrån att psykosocial miljö och säkerhetsklimat har en påverkan på hur säkert man beter sig. Det visade sig också att det fanns ett sådant samband.

Grunden till uppsatsen är två enkäter. En där 164 byggnadsarbetare och 112 tjänstemän deltog. I en annan deltog 189 byggndsarbetare.
– Resultaten pekar på att den säkra byggarbetsplatsen konstrueras via planering där man tar hänsyn till säkerheten, genom tydlig prioritet av säkerheten och genom en psykosocialt stödjande arbetsmiljö, säger Susanna Larsson.
På vägtunnelprojektet Götaleden pågår ett mångårigt forskningsprojekt om arbetsmiljön. Resultaten som används i uppsatsen är bara en del av det.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bättre säkerhet på byggen med gott klimat

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig