info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bättre balans på bostadsmarknaden

Allt fler av landets kommuner har balans på bostadsmarknaden och antalet med ett överskott av bostäder minskar snabbt. Men det finns ännu ett fyrtiotal kommuner som överväger att riva bostäder i år och under 2006.

Under slutet av 1998 var det endast sju procent av landets kommuner som upplevde att det var brist på bostäder. Sedan dess har det skett en snabb förändring. I dag är det fler kommuner som har brist än överskott på bostäder. Det visar Boverkets enkät ”Bostadsmarknaden år 2005”.
Av landets 290 kommuner är det idag 112 som har brist på bostäder, 98 har balans mellan tillgång och efterfrågan och i 80 kommuner finns det ett överskott av lägenheter.
Den största förändringen under de tre senaste åren är att det blir allt färre kommuner som har ett överskott på bostäder. För tre år sedan hade ungefär hälften av landets kommuner ett överskott. Nu gäller det drygt var fjärde. Det innebär helt naturligt att antalet lediga lägenheter minskar och därmed är det färre kommuner som har problem med tomma lägenheter som inte går att hyra ut. Men det finns ännu ett fyrtiotal kommuner – främst i Norrlands inland – som har behov av att riva fler bostadshus, trots att många av dem redan rivigt tidigare.
I 98 kommuner är det balans när det gäller tillgång och efterfrågan när det gäller bostäder. Men i 57 av dessa kommuner finns det en brist i centralorten, men ett överskott på landsbygden.
När det gäller den största gruppen – kommuner där det råder en bristsituation – så gäller det främst Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län. I Stockholms län är det bostadsbrist i 23 av 26 kommuner, i Västra Götaland behövs det fler lägenheter i 23 kommuner – främst i området närmast Göteborg. Snabbast ökar behovet av nya bostäder i Skåne där ytterligare sex av länets 33 kommuner nu hävdar att de har en brist. Totalt gäller det för 25 av länets kommuner.
Fler lägenheter behövs även i hälften av landets orter där det finns högskola.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bättre balans på bostadsmarknaden

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig