info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bakslag för Försäkringskassan – hans ryggskada tas upp på nytt

En förrådsman på ett byggföretag får rätt mot Försäkringskassan. Nu bollas frågan om mannens skador är arbetsrelaterade tillbaka till myndigheten.

En man har haft arbetsrelaterade ryggproblem sedan 15 år. Axeln är utsliten och kan inte förbättras genom operation eller rehabilitering. Han har sedan länge även problem med nacke och rygg. Han opererades för diskbråck 2005 och har både ischias och disksjukdom.

På ett byggföretag arbetade mannen som förrådsman, att tillgodose kollegor med material, men upplevde ständig värk och oförmåga att bära något på axeln. Efter några tillbud följde sjukskrivningar och ökade smärtor. Vid ett tillfälle trampade han snett och föll 1,5 meter. Vid ett annat tillfälle föll ett väggblock mot axlarna och mannen kastades framlänges.

I oktober 2015 konstaterades arbetsförmågan helt nedsatt på grund av ryggbesvär. Dagliga lyft och besvärliga arbetsställningar förvärrade läget och mannen kunde inte längre fortsätta på byggföretaget. Till slut kunde han inte längre hålla armarna ovanför axelhöjd.

2017 ansökte mannen om livränta för de arbetsskador som han menar uppkom i arbetet. Försäkringskassan avslog två gånger, varpå Byggnads tog fallet till förvaltningsrätten. Nu har rätten beslutat att målet ska tillbaka till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.

– Det är en mycket välformulerad dom, kommenterar Anna Lutström, ombudsman och försäkringsansvarig på Byggnads Norrbotten. Försäkringskassan får ganska mycket kritik för sin handläggning. Rätten tycker att Försäkringskassan har frångått lagtexten, eftersom de bara har tittat på vissa av skadorna och inte sett till helheten.

Anna Lutström är ”försiktigt positiv” om den möjliga utgången i ärendet.

– Det är möjligt att Försäkringskassan överklagar, de är på tårna i de här ärendena och går väldigt långt för att motbevisa att skadorna har med arbetet att göra. Men i det här fallet är det ingen tvekan om att det rör sig om en arbetsskada, säger Anna Lutström.

Mannens långa arbetsrelaterade skadehistoria är väldokumenterad och både skadlig exponering och olycksfall har påverkat och påskyndat skadeförloppet.

– Medicinskt är han välutredd och det syns i domen. Det finns dokumentation från alla typer av medicinsk kompetens, säger Anna Lutström.

Genomgående i de här fallen är annars att Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare har stor tyngd, menar Anna Lutström.

– De har inte har någon personlig kännedom om våra medlemmar. Vi tar ofta in specialister från arbetsmedicin som träffar personerna ifråga och gör en utredning. Ändå går Försäkringskassan ofta på rådgivarnas linje i första hand. Det väger ganska fel.

Om Försäkringskassan inte överklagar i det aktuella fallet, innebär det att mannen får livränta?

– Det är inte helt säkert. Det domen säger är att Försäkringskassan ska göra en helt ny bedömning och ta med hela sambandet och skadehistoriken. Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till, säger Anna Lutström.

Försäkringskassan har två månader på sig att söka prövningstillstånd om myndigheten vill överklaga till kammarrätten.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i FB-gruppen Dina försäkringar på bygget.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bakslag för Försäkringskassan – hans ryggskada tas upp på nytt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig