info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avtal utan kortare arbetstid

Två kronor mer per timme från 1 oktober och ytterligare 2:45 kronor per timme i tillägg den 1 april 2000.

Det blev resultatet när Byggnads och Byggentreprenörerna enades om nya bygg- och anläggningsavtal vid 23-tiden på måndagskvällen.
Utöver höjningen av de utgående lönerna är ytterligare två betalda helgdagar samt en öppning för mer flexibel arbetstid i byggavtalet de stora förändringarna.
Avtalet gäller i 18 månader, till den 31 mars 2001. Det innebär att bygg- och anläggningsavtalen nu är i fas med andra stora avtalsområden på arbetsmarknaden.
Byggnads fick bland annat släppa krav på fria arbetskläder, utbetalning av semesterersättning före semestern, höjda traktamenten och förkortad veckoarbetstid. Arbetsgivarna lyckades inte få igenom sitt krav på att försämra reglerna för ersättning för resor till och från jobbet.
Här följer en sammanfattning av avtalsförändringarna:
Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 2 kronor per timme från den 1 oktober 1999 och med ytterligare 2:45 kronor per timme den 1 april 2000.
Avtalens grundlön höjs med 2 kronor per timme, till 93:50 kronor per timme den 1 oktober 1999. Den 1 april 2000 höjs grundlönen med ytterligare 3 kronor per timme, till 96:50 kronor per timme.
Helgdagsersättning utgår, med grundlön, för nyårsafton 1999 och för midsommarafton 2000. Därmed får byggnadsarbetare ersättning för sex helgdagar under ett år.
Ramtiden för förläggning av den ordinarie dagarbetstiden utökas med en timme. På morgonen kan den ordinarie arbetstiden inledas klocka 06.00 från den 1 oktober. Och på kvällen kan arbetstiden avslutas 17.30. Det innebär en halvtimmas påslag på morgonen respektive på kvällen.
Överenskommelse om förläggning av den ordinarie arbetstiden inom avtalets ram träffas mellan företaget och den enskilde eller arbetslaget. Fram till den sista mars 2001 gäller de gamla reglerna om man inte lyckas komma överens.
Avtalet tillåter inarbetning av fredagar, klämdagar eller delar av dagar.
Ersättningen för övertid och förskjuten arbetstid höjs med i genomsnitt 10 procent. Hur frågan om förskjuten arbetstid i förhållande till den nya ramen för dagsarbetstid ska hanteras är inte löst. Byggnads uppfattning är att ingen ska få sänkt ersättning.
Den exakta höjningen av bil- och maskinförarnas månadslöner blir klar i slutet av denna vecka. Klart nu är att de får en extra höjning motsvarande 80 öre per timma som kompensation för de två helgdagarna.
Städpersonal, Byggnads låglönegrupp, får ett extra påslag på utgående lön med en krona den 1 oktober och med ytterligare en krona den 1 april 2000. Beräkningen av den totala höjningen av städpersonalens utgående lön kommer i slutet av denna vecka.
Avtalen har anpassats till de nya skattereglerna för traktamente efter två år. Det innebär att traktamente utgår hela tiden för den som arbetar på ett projekt som pågår mer än två år. För den som byter till ett nytt projekt på samma arbetsort krävs det en överenskommelse med arbetsgivaren för att traktamente ska utgå längre tid än två år.
Ersättningen för bil i tjänst ändras. De första 1 000 milen utgår 27 kronor per mil. Mellan 1 000 och 2 000 mil är ersättningen 24 kronor per mil. Över 2 000 mil blir ersättningen 22 kronor per mil.
Golvläggarnas kombiackordsprislista får en extra pott för höjning av vissa priser som släpat efter.
En arbetsgrupp ska se över hanteringen av avtalens många olika tillfälliga anställningsformer. Syftet är att skapa tydligare regler för när de olika anställningsformerna ska användas samt att förenkla hanteringen. Nya regler ska vara klara till den 1 april 2000.
Yrkesutbildningsavtalet ska ändras i grunden. Syftet är att underlätta rekrytering till branschen. En arbetsgrupp ska lägga förslag till avtalsrörelsen år 2001.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avtal utan kortare arbetstid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig