info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avtal mot lönedumpning i sikte

- Jag är försiktigt optimistisk om att vi kan bli klara nu i augusti, säger Erland Olausson, LO, om förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om regler för utländska företag på den svenska arbetsmarknaden. Samtal har pågått sedan i våras.

Byggnads och övriga förbund inom LO vill få klarhet i hur deras kollektivavtal ska tillämpas i förhandlingar med utländska företag. Exempelvis behövs särskilda tillägg till kollektivavtalen när det gäller bland annat försäkringar för anställda som i övrigt inte omfattas av svensk sjukförsäkring. Andra frågor som just nu diskuteras mellan LO och Svenskt Näringsliv är till exempel övergripande frågor som arbetstider, semesterersättning, förhandlingsordning, och hur facken ska få insyn i utländska företag med enbart utländsk arbetskraft.

Tanken är att varje förbunds riksavtal ska innehålla en bilaga som är avsedd för utländska företag. Här ska allt finnas med: från arbetstider, semesterersättning och annat som överenskommits centralt, till branschspecifika frågor som exempelvis om det ska finnas en stupstockslön, nivåer, samt vid vilka situationer den ska betalas ut.
Ett problem är att många utländska företag går in i en arbetsgivarorganisation och tillämpar den lägsta möjliga lönenivån, som normalt sett bara ska tillämpas i speciella situationer.

Här överlåter de centrala parterna, LO och Svenskt Näringsliv, frågan till Byggnads och övriga förbund att komma överens med sina motparter i branschen.
– Det finns så många olika typer av lönebestämmelser i olika branscher så det krävs att förbunden gör upp med sina motparter för att det ska bli bra, säger Erland Olausson, LO.
Om LO och Svenskt Näringsliv lyckas ro avtalet i hamn, så kommer det att fungera som en ”rekommendation” till förbunden att lägga in detta som bilagor till sina riksavtal.

– Om vi inte kommer överens med Svensk Näringsliv, så kommer det att bli väldigt besvärligt. Då avspeglar det i så fall att vi har väldigt olika syn på hur vårt system ska fungera. Att enas kring detta är faktiskt ett sätt att få vårt avtalssystem att fungera på en gemensam EU-arbetsmarknad, säger Erland Olausson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avtal mot lönedumpning i sikte

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig