info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avtal med ny part ger huvudbry

Nya Byggförbundet är en ny rikstäckande arbetsgivarorganisation. Byggnads har tecknat ett avtal fram till den 31 mars i år med organisationen men vet inte vad som ska hända efter det.

Stockholms Byggmästarförening har lämnat samarbetet med Sveriges Byggindustrier (BI) och bildat en ny, rikstäckande organisation för byggarbetsgivare, Nya Byggförbundet. Splittringen var resultatet av en lång tids oenighet om hur makten skulle fördelas mellan BI och de lokala föreningarna.
Sedan årsskiftet har den nya organisationen ett avtal med Byggnads som är likalydande med det avtal Byggnads har med BI. Liksom avtalet med BI gäller Nya Byggförbundets avtal till den 31 mars i år.

Det nya avtalet har vållat visst huvudbry eftersom det benämns som ett hängavtal. I normala fall tecknar Byggnads hängavtal med enskilda företag och då följer man ett standardformulär som innehåller vissa regler som skiljer sig mot huvudavtalet mellan Byggnads och BI.
Men avtalet med Nya Byggförbundet är identiskt med huvudavtalet.
– Vi valde att göra så här eftersom vi annars hade haft en situation där vi skulle teckna avtal med kanske 600 enskilda företag som valt att gå ur BI, säger Gunnar Ericson, förhandlingschef på Byggnads.

Byggnads har ännu inte tagit ställning till hur den nya arbetsgivarorganisationen ska hanteras efter den 31 mars. I ett cirkulär till Byggnads avdelningar säger man att det finns tre alternativ. Antingen förlängs det nuvarande hängavtalet med samma tid som huvudavtalet med BI förlängs. Ett andra alternativ är att komma överens om ett helt nytt avtal. Slutligen kan Byggnads välja att träffa traditionella hängavtal med varje företag.
– De erbjuder företag ett billigare medlemskap och om det också kan innebära att vi får ett bättre avtal så är vi öppna för det, säger Gunnar Ericson.

Enligt tidningen Byggindustrin har 560 av 700 företag i den gamla Stockholms Byggmästareförening valt att begära utträde ur BI. Samtidigt har 35 till 40 företag, däribland de stora företagen, begärt utträde ur Stockholms Byggmästareförening. BI har också startat en lokalavdelning i Stockholm med namnet BI Öst.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avtal med ny part ger huvudbry

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig