info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avtal 2020 är igång – här är kraven för plåt

I dag är det omstart för förhandlingarna om ett nytt plåtavtal. Retroaktivlön under det senaste halvåret och 48-timmars arbetsvecka är två heta frågor.

Nu är avtalsrörelsen för plåtslagarna igång. Foto: Mostphoto

Egentligen skulle det varit en avtalsrörelse i våras. Men på grund av Coronapandemin avbröts förhandlingarna och flyttades fram. Nu är förhandlingsbordet dukat igen.

Byggnads samtliga fem kollektivavtal ska omförhandlas. Ett av avtalen är det mellan Byggnads och Plåt & Ventföretagen – alltså plåtavtalet som berör cirka 8 000 arbetare.

När det gäller fackets lönekrav för plåtslagarna faller de in under LO-samordningen där fackförbunden gemensamt krävt 3 procent. Det var kravet i våras och det ligger fast nu också. Något som facken tydliggjort de senaste veckorna är att de kommer ställa krav på att den uteblivna lönehöjningen på grund av Corona ska betalas ut retroaktivt.

I övrigt ser några av Byggnads krav ut så här i korthet: 

 • Lönen ska höjas med 3 procent, där man som minst kan få 783 kronor i månanden. Även utgående löner och andra nivåer i avtalet ska räknas upp med 3 procent
 • Alla anställda ska ha rätt till företagshälsovård.
 • Högre pension. Det ska ske genom att den extra pensionsavsättning som infördes i samband med avtalsrörelsen 2017 ska höjas.
 • Alla förmåner och ersättningar ska tydligt finnas med på lönespecifikationen.
 • Att semesterpengarna ska ligga på samma nivå för alla – oavsett om man går på timme eller har månadslön.
 • Arbetsgivare som inte gör riskbedömningar ska betala skadestånd om det sker en olycka.
 • Regionala skyddsombud har rätt att besöka alla företag med kollektivavtal.
 • Att arbetsgivaren tar ett större ansvar för att utreda och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Ett annat krav är att friskvårdsbidraget ska höjas.

När det gäller arbetsgivarna, Plåt & Ventföretagen, så vill de att storleken på lönehöjningen ska sättas av industrin. De vill alltså att industrin ska förhandla först och sätta en nivå som sedan ska gälla för övriga arbetsmarknaden. Arbetsgivarna i industrin har tidigare gått ut med att lönerna kan höjas med 1,4 procent, men det har i spåren av Corona även pratats om att det kan bli aktuellt med ett nollbud.

Och är några av arbetsgivarnas övriga krav:

 • De vill fortsätta arbetet med att göra kollektivavtalet tydligare. De vill att språket i avtalet ska bli lättare att förstå och att strukturen blir tydligare genom rubriker och tabeller.
 • En lönefråga som arbetsgivarna vill få in i avtalet är att företagen själva ska få bestämma mer över lönesättning. I stället för centralt styrda avtal med samma kronpåslag till alla vill de ha individuell lönesättning där man tar hänsyn till plåtslagarnas kompetens, ansvar och prestation.
 • Plåt & Ventföretagen vill ha in en ny text i avtalet som handlar om jobb som inte utförs fackmannamässigt. De menar att arbetstagaren har ett ansvar för att arbetet utförs hantverksmässigt. Förslaget till den nya skrivningen ser ut så här: ”Rättelse som sker på grund av att arbetet inte utförts fackmässigt ska ske med lägsta lön”.
 • Arbetsgivarna vill även öppna upp för säsongsvarierad arbetstid. De menar att många medlemsföretag har problem med att hålla de anställda med jobb under vissa delar av året. Att den tiden blir ”såväl olönsam som svårplanerad för arbetsgivarna”. Därför vill de få in att det under perioden april-december ska vara möjligt med en veckoarbetstid på max 48 timmar. De timmar som överstiger en normal 40-timmarsvecka under den perioden ska läggas i en tidbank som kan plockas ut senare.
 • Ny lönedag. I dag är reglerna att lönen ska betalas ut senast två dagar före en arbetsfri dag, till exempel en lördag. Det vill arbetsgivarna ändra till senast en dag före arbetsfri dag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avtal 2020 är igång – här är kraven för plåt