info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Avkastning på kapitalet gav 130 miljoner kronor

Byggnads finansiella investeringarna gick starkt förra året. Satsningen på bostäder fortsätter. Och på sista raden i resultaträkningen redovisar facket en förlust på 18 miljoner kronor.

Efter tre år med positiva siffror vände Byggnads till förlust förra året. Resultatet för 2016 hamnade efter skatt och bokslutsdispositioner på minus 18 miljoner kronor. Året innan – 2015 – gjorde förbundet en vinst på 83 miljoner kronor.

Bidrag till regioner

Förklaringen till de sämre sifforna är att förbundet redovisar ett negativt resultat för den ideella verksamheten – alltså det fackliga arbetet som finansieras via medlemsavgifter. Förlusten 2016 blev 131 miljoner kronor. Året innan gick det hela med plus 50 miljoner kronor
– Den främsta orsaken till det sämre resultatet och stora underskottet för verksamheten är att när förbundet tog över pensionsstiftelsen gjorde vi en engångsutbetalning av verksamhetsbidrag till regionerna på cirka 150 miljoner kronor, säger Lars Hildingsson, andre förbundsordförande på Byggnads.
Enligt Lars Hildingsson hade den ideella verksamheten i princip varit i balans om förbundet inte gjort någon utbetalning till regionerna.
De totala utgifterna för verksamheten blev under förra året 493 miljoner kronor.

130 miljoner plus

Avkastningen från värdepapper slutade under 2016 med ett plus på 130 miljoner kronor. En siffra som är den högsta på många år. Exempelvis så var motsvarande avkastning för 2015 54 miljoner kronor.
– Här handlar det om de vinster som vi har realiserat. Finansförvaltningen har gått bra och jag är nöjd med förra året, säger Lars Hildingsson och fortsätter:
– Dessutom har vi förutom detta ganska höga övervärden när det gäller marknadsvärdet på innehav som vi inte har realiserat.
Totalt så lyckades förbundet nå en avkastning på 5,4 procent på de finansiella tillgångarna under förra året. Stockholmsbörsens index OMXSPI steg samtidigt med 5,8 procent.

Bostäder väger tyngre i portföljen

Byggnads har under året gjort vissa förändringar när det gäller förbundets placeringsstrategi. En allt större andel av kapitalet har placerats i fastigheter. Bland annat förvärvade förbundet under året, tillsammans med Kommunal via delägda Polstjärnan, den första etappen på ett bostadsprojekt i Lund.
– Andelen fastigheter kommer fortsätta att öka och vi har nu en strategi med tre ben – aktiefonder, räntebärande och fastigheter – som på sikt ska bli ungefär lika stora.
Förbundet äger nu fem fastigheter med främst bostäder. I bokslutet redovisas en förlust för fastighetsförvaltningen med 5 miljoner kronor.

Konfliktfonden växer

Byggnads har nu enligt bokslutet 1 906 miljoner kronor i eget kapital. Av den summan utgörs 1 670 miljoner av konfliktfonden. Jämfört med 2015 så har konfliktfonden ökat i värde med 26 miljoner kronor.

Annons
Aerfast 250×600 V21-22
info

Byggnadsarbetaren.se använder cookies för att optimera upplevelsen för dig som besökare. Läs mer