info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avgifter mot brott

Arbetsmiljöverket bör i större utsträckning använda förelägganden och förbud och detta ska alltid kopplas till hot om en straffavgift. Det föreslår en ny utredning.

Förelägganden och förbud från Arbetsmiljöverket är ett bra sätt att snabbt komma åt fel i arbetsmiljön konstaterar utredningen. Och föreslår dessutom att dessa alltid ska vara kopplade till viten, en slags straffavgift som kan utdömas om företagen inte lever upp till de krav på förbättringar som ställs. Idag är förbud, i till exempel byggbranschen, ibland kopplade till vite, men långtifrån alltid.
Utredningen föreslår också att högsta beloppet för en sanktionsavgift höjs från dagens 100 000 kronor till en miljon kronor.
Utredningen har haft till uppgift att göra sanktionssystemet enklare och tydligare, då det gäller arbetsmiljö- och arbetstidslagarna. Den överlämnades under förra veckan till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och tanken är att ändringarna ska träda i kraft 2013.

Fler straffavgifter

En av utredningens uppgifter har varit att se om det är möjligt att i större utsträckning använda sanktionsavgifter istället för rättegångar i domstol och direkta straff. Utredningen menar att det är möjligt och föreslår att sådana avgifter ska tas ut i betydligt fler fall än idag. Man menar att sanktionsavgifter ofta är effektivare. Idag leder få åtalsanmälningar, till exempel efter olyckor, till åtal och det är ofta svåra beviskrav. Det kan vara svårt att bevisa att någon varit oaktsam. Tar man ut en avgift kan man snabbare få ett beslut och då räcker det att visa att reglerna inte följts.
Utredningen har dock inte behandlat allvarliga arbetsolyckor, som omfattas av brottsbalkens bestämmelser om arbetsmiljöbrott. I de fallen finns inga förslag om avgifter istället för en rättsprocess i domstol.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avgifter mot brott

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig