info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Avgaser ökar risken att drabbas av demens

Avgaser kan bidra till demens. Tidningen Arbetsliv skriver att det behövs fler studier för att Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska ändras, men att man bör vara försiktig vid till exempel tunnelbyggen.

För några veckor sedan publicerades en studie vid Umeå Universitet, som visar på samband mellan exponering för avgaser och risken för demens. Forskarna har följt 2000 Umeåbor under 15 år. Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, säger så här, enligt ett pressmeddelande om resultatet:
– Det är cirka 40 procent högre risk att drabbas av demenssjukdom bland de 25 procent som har sämst luft där de bor, jämfört med de 25 procent som har bäst luft.
Tidningen Arbetsliv har nu intervjuat Magnus Svartengren, professor och överläkare på Arbetsmiljöverket, apropå dessa uppgifter. Han tycker att resultaten är intressanta även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Men han konstaterar att det behövs fler studier för att Arbetsmiljöverket ska ändra sina riktlinjer gällande exponering för avgaser.
Han säger samtidigt till tidningen Arbetsliv att studien visar på ett tydligt samband redan vid exponering för mycket låga halter av kväveoxid, mycket lägre än Arbetsmiljöverkets gränsvärden. Det är därför viktigt med försiktighet vid exponering för motoravgaser, särskilt där motorfordon används i slutna utrymmen. Som exempel nämner han tunnelbyggen.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Avgaser ökar risken att drabbas av demens

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig