info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Även en nolla kan vara rekord – ingen konfliktdag förra året

Förra årets avtalsförhandlingar är historiska. Trots en del hårda ord lyckades partnerna komma överens utan en enda förlorad arbetsdag på grund av strejk eller lockout.

Trots att avtalsrörelsen var intensiv och omfattande förra året var det lugnt på arbetsmarknaden. Inte en enda arbetsdag försvann samband med förhandlingar på förbundsnivå om nya kollektivavtal 2017. Detta trots att det träffades överenskommelser om 500 avtal för 2,3 miljoner löntagare.

Att det inte förlorades en enda dag under avtalsrörelsen är unik. Det har aldrig hänt tidigare under ett år med en större avtalsrörelse sedan Medlingsinstitutet startade år 2000.

LÄS MER: Allt om avtalsrörelsen 2017

En annan trend på arbetsmarknaden är att det blir allt färre tvister på lokal nivå som blir ett medlingsärende. Under 2017 låg antalet nya fall på rekordlåg nivå. Det största lokala bråket under året var den långvariga och stora konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals. Det är den tvisten som ligger bakom de flesta av de 2 570 arbetsdagar som försvann på grund av konflikter 2017.

Förlorade arbetsdagar på grund av konflikt 2010 – 2017
2010: 28 892
2011: 254
2012: 37 072
2013: 7 084
2014: 3 450
2015: 234
2016: 10 417
2017: 2 570
(I siffrorna ingår även lokala tvister)

Tre stora konflikter
1990: 700 000 dagar försvann efter en konflikt i banksektorn
2003: 300 000 konfliktdagar på det kommunala området
1995: 200 000 gick bort när parterna inom handeln inte kom överensKälla: Medlingsinstitutet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Även en nolla kan vara rekord – ingen konfliktdag förra året