info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Åtta omkom förra året

Förra året kom åtta personer aldrig hem från jobbet, visar Byggnadsarbetarens årliga sammanställning över dödsolyckorna i byggbranschen. Det är färre än året innan, då 15 personer dog i byggolyckor.

Tre av dem som förlorade livet förra året gjorde det i fallolyckor. Två dog i samband med gas. 23-årige Jesper Ovemyr avled efter att ha utsatts för höga halter av den livsfarliga gasen kolmonoxid i samband med luftning av fjärrvärmerör. Också tidigare incidenter med samma gas uppmärksammades under hösten, vilket gjorde att Arbetsmiljöverket slog larm och inledde en utredning. I en annan gasolycka, där orsaken var argongas, avled svetsaren Andrej Jakovlev, som hittades död i ett rör på Borealis.

Det är oklart vad minskningen av dödsolyckor under 2009 beror på, anser Jan Swedberg, branschansvarig för byggtillsyn på Arbetsmiljöverket. Han är försiktig med att dra allt för säkra slutsatser.
– Jag hoppas det beror på ett säkrare arbete. Men det kan också vara tillfälligheter. Lågkonjunkturen kan mycket väl ha inverkat men vi har inte sett någon så stor minskning i sysselsättningen. Det är heller inte självklart att en lågkonjunktur med färre anställda leder till färre olyckor. Det kan tvärtom göra att man pressar byggtider och ekonomi och att tar mer genvägar.
Preliminärt skedde en nedgång i sysselsättning på cirka fyra procent mellan 2008 och 2009.

Också Björn Samuelson arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier ser flera möjliga orsaker, men tycker det är svårt att dra några långtgående slutsatser av förändringarna under ett år.
-Det kan vara slumpen, att företagen har skärpt sina rutiner och att det har varit en konjunkturnedgång som gjort att färre varit i sysselsatta i branschen, säger han.
Från Byggnads håll är man kluven till nedgången. Så länge människor över huvud taget dör på sina arbeten finns det ingen anledning att jubla:
– Det är bra att det skett en minskning av dödsolyckor, men de är absolut för många i alla fall. Jag tycker det behövs en skärpning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Jörgen Eriksson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.

DÖDSOLYCKORNA 2009

22 januari: 61-årige chauffören Sven-Olof Jacobsson dog efter att en takstol fallit över honom på en arbetsplats i Halmstad.

5 februari: 26-årige snickaren Sonny Levén dog efter att ha träffats av en 1,9 ton tung betongpelare på en arbetsplats i Västerås.

2 mars: 63-årige arbetsledaren Bernt Karlsson dog av skadorna efter ett sexmetersfall vid en förflyttning mellan en saxlift och en balkong på en arbetsplats i Uddevalla.

16 maj: 37-årige svetsaren Andrej Jakovlev dog på Borealis i Stenungsund. Han kvävdes ihjäl av argongas, enligt obduktionsrapporten.

7 juli: 47-årige stålbyggnadsmontören Manfred Kubitscheck dog efter ett fall på tio meter från ett tak vid byggnadsarbetaren utanför Stockholm.

11 juli: 27-årige saneringsarbetaren Daniel Bergholm dog efter ett fall på sex meter genom ett eternittak på en arbetsplats i Hudiksvall.

6 oktober: 53-årige anläggningsarbetaren Sven Johansson dog efter att ha fått jordmassor över sig i ett ledningsdike.

29 oktober: 23-årige licenssvetsaren Jesper Ovemyr dog efter en olycka i samband med luftning av rör, då han utsatts för mycket höga halter av gasen kolmonoxid.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Åtta omkom förra året

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig