info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Åtgärder för nyanlända

Stöd till anställningar även på avtalslösa företag, utvidgat rut och fler praktikplatser. Det är punkter som rör arbetsmarknaden i fredagens migrationspolitiska överenskommelse.

Under fredagen presenterade alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna en migrationspolitisk uppgörelse som bland annat innebär att tillfälliga uppehållstillstånd kommer införas, tidigare har den med skyddsbehov fått permanent tillstånd.
Med tillfälliga uppehållstillstånd får situationen på arbetsmarknaden större betydelse för vilka som, i längden, får stanna i Sverige. När det tillfälliga tillståndet löper ut ska man erbjudas permanent tillstånd om man har en taxerad inkomst som man kan försörja sig på, även om skyddsskälen för att få stanna har upphört.

Aktuell fråga inom bygg

Flera åtgärder i den migrationspolitiska överenskommelsen syftar till att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Hur det ska gå till är en högaktuell fråga i byggbranschen där Byggnads och Sveriges Byggindustrier är oeniga om förutsättningarna.
Som vi tidigare skrivit hävdar Sveriges Byggindustrier att Byggnads varit ointresserade av att gemensamt söka stöd till ett så kallat snabbspår för nyanlända, medan Byggnads hävdar att det i själva verket handlar om skilda uppfattningar om hur detta skulle utformas.

Yrkesskolor ska prövas

I fredagens migrationspolitiska överenskommelse slås fast bland annat att modeller med yrkesskolor för yrkesutbildning ska prövas, för att lågutbildade personer ska kunna få utbildning som gör att de kan komma ut på arbetsmarknaden.
Regeringen ska också göra särskilda insatser för att få fram fler praktikplatser i både offentlig och privat sektor. RUT-avdraget ska omfatta fler tjänster än tidigare, det handlar om utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet.

Slopat krav på avtal

I dag finns i vissa branscher den statligt subventionerade anställningsformen yrkesintroduktionsanställning, till för arbetslösa ungdomar. Ett krav på arbetsgivare som får stöd till sådana anställningar är att de har kollektivavtal. Enligt migrationsöverenskommelsen bör anställningsformen nu utvidgas till att gälla även nyanlända. Samtidigt vill man slopa kravet på att arbetsgivaren har kollektivavtal. Villkoren ska i stället motsvara kollektivavtalsnivå.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Åtgärder för nyanlända

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig