info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Åtal väckt efter dödsolycka

I oktober 2013 avled två industrirörmontörer vid en arbetsplatsolycka på SSAB i Luleå. I dag har åtal väckts.

Kammaråklagare Christer Forssman väcker talan om företagsbot på fyra miljoner kronor mot SSAB. Samtidigt åtalas en chef på företaget.
– Jag anser att avdelningschefen befinner sig på den nivån där han har ansvaret för skyddsarbetet och att han också haft samordningsansvaret för det här arbetet, säger Christer Forssman.
Han menar att SSAB inte fullgjort sina skyldigheter gällande att fortlöpande undersöka verksamhetens risker. Han säger att olyckan i så fall hade kunnat undvikas.
De båda omkomna männen arbetade för en underentreprenör. Christer Forssman riktar inga yrkanden mot deras arbetsgivare.
– Det har varit en av de svåra bedömningarna i utredningen, men jag anser att de sammantaget inte varit så klandervärda att man kan säga att de har begått brott, säger han.
De båda männen omkom i samband med underhållsarbete på SSAB. De skulle ta upp hål för en lucka där stenkolstjära senare skulle tömmas ur en cistern. Tjäran vällde ut okontrollerat och orsakade männens död.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Åtal väckt efter dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig