info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Asbestkatastrof hotar

Dödsfallen i asbestsjukdomar kommer att öka katastrofalt. Idag dör minst 100 000 människor varje år. Men fortfarande stiger dödstalen också i länder där asbest förbjudits, och exporten ökar till utvecklingsländer där materialet används helt utan skydd.

Sedan asbestlarmen drog igång i västvärlden, i Sverige på 1970-talet, så letade asbestindustrierna i världen, upp nya marknader. Svaret blev utvecklingsländerna i Asien, Afrika och Latinamerika, dit exporten ökar.
Där används nu asbest i en omfattning och på ett sätt som kommer att sluta i en katastrof om det inte stoppas.
-Byggnadsarbetare arbetar helt oskyddade med asbest. De har ingen aning som riskerna, säger säger Fiona Murie, ansvarig för säkerhets- och hälso frågor på Byggnads- och Träarbetarinternationalen, BTI, vid ett besök i Sverige.

Idag är asbest förbjudet i ett 40-tal länder, framförallt i den industrialiserade världen. Men BTI driver en kampanj för ett globalt stopp av den vita asbesten, krysotil, som används i över 90 procent av asbestprodukterna.
– Det måste bli ett förbud. Vi vet att vi går mot en katastrof, men den kan stoppas, säger Fiona Murie och fortsätter:
– Asbestindustrin, där Kanada och Ryssland är stora producenter, agerar mycket cyniskt för att skydda sina intressen. De förtiger riskerna och försöker få asbesten att framstå som ofarlig. De lurar medvetet regeringar och arbetare, för att kunna sälja sina produkter.

Hon berättar att i Indien, till exempel, används material med asbest i nästan varenda ny byggnad, oavsett om det är ett hus till en familj eller en industri. Asbesten används i tak, cementblandningar, i vattentankar, den slås sönder och används i fyllningsmassor till vägar, med mera. Materialet anses billig och bra, precis som tidigare i Sverige. Men här stoppades asbest för att det ger dödliga cancersjukdomar som mesoteliom och lungcancer, och lungsjukdomen asbestos. I Indien är arbetsförhållandena dessutom sämre. Det är till exempel vanligt med barnarbete.
BTI arbetar tillsammans med sina medlemmar, olika fackförbund, för att stoppa asbestanvändningen genom att försöka påverka regeringar, informera arbetare och hjälpa dem som skadats. Ytterst handlar det om att hindra fler dödsfall.

-Idag beräknar vi att 100 000 personer dör varje år i världen av sjukdomar orsakade av asbest. Men mörkertalet är stort. Antalet som dör kommer också att öka. Vi räknar med att vi inte når toppen av antalet dödsfall i länderna som stoppat asbest förrän 2020. Till det kommer de som nu exponeras i utvecklingsländerna, säger Fiona Murie.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Asbestkatastrof hotar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig