info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Asbest: Byggnads begär ny brottsutredning

Byggnadsarbetarna utsattes för asbest i flera dagar. Åklagaren la ner förundersökningen om brott. Helt fel tycker Byggnads som begär att den ska tas upp igen.

Elva byggnadsarbetare utsattes för livsfarlig asbest, vid byggandet av Entré Hotels i Örebro. Byggnads ombudsman Ulf Kvarnström stoppade jobbet och polisanmälde det inträffade. Det tog cirka ett och ett halvt år innan ärendet började utredas av polisen och i december förra året lade åklagaren ner förundersökningen, vilket innebär att det inte kan bli något åtal.
Detta har upprört både Ulf Kvarnström och Byggnads arbetsmiljöombudsman Jörgen Eriksson.
– Jag tycker det är för jävligt att man utsätter människor för något som innebär ett dödshot, utan att det blir några rättsliga konsekvenser, säger Jörgen Eriksson.
– Man måste gå till botten med det här.
Han har därför skrivit till högre instans, Utvecklingscentrum i Malmö, och begär en överprövning, så att ärendet ska tas upp igen. Han motiverar det med att arbetsgivaren grovt överträtt gällande lag och föreskrift när det gäller hantering av asbest. ”Han har medvetet utsatt anställda samt övriga i byggnaden för en exponering av asbest som på sikt och enligt vetenskapliga bedömningar leder till svåra sjukdomstillstånd och död”, skriver han.

-Jag visste ingenting om att det var farligt. Det trillade ner så mycket damm att jag hade svårt att andas, berättade Grzegorz Zaniewicz, för Byggnadsarbetaren 2008. Han var en av dem som rev asbest under tiotimmarspass. Andra bar ut rasmassor och nedrivna rör utan minsta skydd. Arbetarna fick order av arbetsledningen att göra jobbet, trots att denna hade vetskap om att det fanns asbest. I lokalerna arbetade nio polska arbetare och tre svenskar.
Ärendet har också varit föremål för en annan rättslig prövning. Arbetsmiljöverket krävde företaget på en sanktionsavgift på 50 000 kronor, för att man rivit asbest utan tillstånd. Företagets företrädare vägrade betala med motiveringen att ett annat företag var ansvarigt för rivningen och ska betala. Men länsrätten i Örebro slog i november förra året fast att Entré Hotels är ansvarigt och betalningsskyldigt.
– När det nu finns ett sådant rättsligt utslag så borde väl det väga tungt för åklagaren, säger Ulf Kvarnström.

Kammaråklagare Lars Duberg i Örebro fattade beslutet om att lägga ner förundersökningen, som tillkom efter polisanmälningar från Arbetsmiljöverket och Byggnads. Han menar att det inte gick att styrka brott mot arbetsmiljölagen.
Byggnads ville att han skulle undersöka om arbetsgivaren gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott, innefattande ”framkallande av fara”. Den sistnämnda rubriceringen tog han inte alls ställning till.
– Jag ansåg inte att det fanns tillräckligt med uppgifter om exponering och annat för att styrka brott i det enskilda fallet, säger han.

Ulf Kvarnström är förvånad och menar att i det här finns mer än nog med bevis, både i form av uppgifter från arbetarna om hur länge de jobbat, i form av hur mycket asbest som fanns i lokalerna, med mera. Nu hoppas han på en ändring. På Utvecklingscentrum i Malmö handlägger Lars Morand frågan.
– Jag kommer att gå igenom ärendet och göra ett förslag till överåklagaren, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Asbest: Byggnads begär ny brottsutredning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig