info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tuff läxa i vuxenvärldens (bristande) syn på ansvar

Rättegång Kvinnersta/ De olycksdrabbade byggeleverna fick sin tuffaste läxa efter att de gått ut skolan. I en rättsal lärde de sig hur vuxenvärlden allt för ofta ser på ansvar.

Det var i oktober för två år sedan som två elever på Kvinnerstaskolan störtade 17 meter rakt ner i en vedhög, sedan teleskopslastaren de arbetade i vält över ända.

När åklagaren i rätten igår räknade upp de skador som den ene av dem, Charlie Storm, ådrog sig av fallet, kändes det som att det gått snabbare att räkna upp vad som fortfarande var helt i den då 18-åriga pojkkroppen.

Att redogöra för inställningen hos de som nu ställs till svars för olyckan, en lärare, en rektor och en gymnasieenhetschef, gick däremot relativt kvickt. Den går att sammanfatta med följande mening: ”Vi bestrider allt ansvar för olyckan.”

Ingen ska dömas oskyldig, det är viktigt. Frågan är bara: Om ingen av de tre som åklagaren efter sin utredning nu åtalar bär ansvaret. Vem gör det då?

Redan efter en dag i rätten är det tydligt att skolans representanter vill ha det till att det är elevernas eget fel. Att det var en ”buskörning”, som den åtalade lärarens advokat Ester Zandvoort Andersson uttryckte det. Och nu får eleverna själva ta konsekvenserna.

En buskörning som i så fall skedde på sluttande, lerig mark, helt utan tillsyn från skolan, trots att de tre eleverna var oerhört oerfarna. Och på ett sätt som, med lärarens goda minne, stred mot maskinens säkerhetsföreskrifter. Dessutom utförde de ett jobb, rivning av takpannor, där det naturliga, ur säkerhetssynpunkt, är att använda ställning med rejäla fallskyddsräcken. Särskilt när jobbet utförs av tonåringar.

Om den här inställningen kring säkerhet är något som ska gälla för byggprogrammen runt om i landet, kanske det vore på sin plats att skolorna redan vid första uppropet informerade elever och föräldrar om följande: ”I den här utbildningen ingår läromoment som kan framkalla svår kroppskada. Läromomenten kommer delvis att ske helt utan tillsyn från vår sida. Om en olycka sker kommer vi dock att frånsäga oss allt ansvar. Eventuella invändningar framförs till våra advokater.”

Frågan är bara vilka föräldrar som vill skicka sina barn till en sådan utbildning.

Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig