info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsskadorna ska minska med nytt projekt

AFA försäkring satsar fem miljoner på att förbättra arbetsmiljön i byggsektorn. Deltagare i projektet är NCC, Skanska, JM, Peab och Bravida, samt organisationerna Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Projektet går ut på att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för byggnadsarbetare. Arbetet ska pågå i fem år och genomförs av företagens egna experter i samarbete med forskare. Det leds av ett branschråd, där samtliga organisationer samt AFA Försäkring ingår.

Satsningen består av tre delar. Den första är: att få en bild av hur arbetsmiljön verkligen ser ut. Detta ska ske genom att man bygger upp ett kvalitetssystem där allt som har att göra med arbetsmiljön registreras: till exempel säkerhet, ergonomi, skadestatisktik, sjukskrivningsdata etc. Detta kommer att kopplas samman med uppgifter om produktionsteknik, kostnader och produktivitet. Tanken är att uppgifterna ska kunna användas för att bedöma hur arbetsmiljön påverkas av rutiner och praxis under hela byggprocessen – från projektering till byggnation.

Ett annat delprojekt ska handla om kompetensutveckling för arbetsmiljöingenjörerna i företagen. Utbildningen av arbetsmiljöingenjörer ska bli bättre.
Det tredje delprojektet handlar om teknik. Med bättre byggteknik, utrustning och arbetsmetoder kan arbetsskadorna minska. Många arbetsmiljöproblem skapas redan på projekteringsstadiet. Delprojektet ska bland annat utveckla ny projekteringsteknik, som tar hänsyn till arbetsmiljön för dem som arbetar ute på bygget. Man kommer också att ta fram en modell för ”bilningsfria byggen”, samt utvärdera arbetsmiljöeffekter av ökad prefabricering, samt anpassa industriella lyftdon till manuell hantering.

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar och ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. En del av verksamheten, är att stödja forskning som syftar till att förbättra arbetsmiljön på arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsskadorna ska minska med nytt projekt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig