info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsskadorna ökar

Antalet arbetsskador ökar och fler drabbas av medicinsk invaliditet. Det visar siffror från årets arbetsskaderapport från Afa Försäkring.

Afa Försäkrings arbetsskaderapport får knappast någon byggnadsarbetare att ta av sig hatten. Riskerna för att drabbas av en arbetsskada som medför medicinsk invaliditet har ökat. Från ett risktal på 6,7 per 1000 sysselsatta år 2007 till ett risktal på 8,1 för 2011. Det innebär att drygt 8 av 1000 byggnadsarbetare statistiskt kommer att drabbas av en arbetsskada som medför medicinsk invaliditet.
Likadant ser utveckligen ut för antalet godkända arbetsskador. De steg med 25 procent mellan 2010 och 2011. Från 31 422 stycken till 39 482 ett år senare.
– Vi ser att minskningen av risk har avstannat. Men det är för tidigt för att säga om detta är början på ett trendbrott eller inte, säger Michel Normark, chef på enheten för försäkring och analys på Afa.

Byggnadsarbetare i topp

Byggnadsarbetare toppar listorna på de mest riskfyllda arbetena för män. Både när det gäller arbetsskador och sjukdomar som orsakats av arbete. Bara brandmän löper större risk.
– Risken att råka ut för ett allvarligt olycksfall är fortfarande väldigt ojämnt fördelad. Traditionella högriskyrken, till exempel inom industri och hantverk, har fortfarande flera gånger högre risk än genomsnittet, säger Michel Normark.
I rapporten konstateras det också att risken för arbetsskador varierar en hel del mellan olika regioner. För en byggnadsarbetare är det nästa dubbelt så farligt att arbeta i Uppsala jämfört med Kronoberg.

Björn Wendelborn Barr
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsskadorna ökar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig