info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v20

Arbetsmiljökoll av bygget: ”Gör telefoninspektioner”

I spåren av coronapandemin har Arbetsmiljöverket delvis ställt om när det gäller kontrollen av arbetsmiljön på bygget. Från besökt på byggarbetsplatser till inspektionsarbetet via telefon.

För att undvika smitta genomför Arbetsmiljöverket en del av inspektionsarbetet via telefon. Foto: Mostphoto

Trots coronakrisen hamras det fortfarande duktigt på landets byggarbetsplatser. Nästan alla byggnadsarbetarna jobbar på som vanligt. Det innebär att Arbetsmiljöverket i sitt arbete med att granska arbetsmiljön på bygget har lika mycket att göra som tidigare. Men i spåren av coranviruset har det jobbet blivit svårare.

Just nu har myndigheten en pågående tillsynsinsats mot bygg- och anläggningsbranschen för att förebygga olyckor och tillbud i branschen. Före virusutbrottet var besök på byggarbetsplatser en viktig del av den tillsynen. Men för att inte utsätta inspektörer på Arbetsmiljöverket och anställda på byggföretagen för risken att bli smittad har man nu anpassat arbetet.

– Vi har fortsatt med tillsynen men vi gör den på ett annorlunda sätt. Vi gör telefoninspektioner.

Hur går det att inspektera via telefon?

– Att ringa är en del av tillsynen. Fokus är den systematiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det finns många risker hos arbetsgivare som kräver att det systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar för att arbetsmiljön ska bli bra. Men självklart hoppas vi kunna följa upp under hösten med fysiska inspektioner.

Redan för några veckor sedan ställde Arbetsmiljöverket om verksamheten för att anpassa arbetet till coronapandemin. Något som alltså innebar att vissa inspektioner ute på arbetsplatser sattes på paus. Men alla kontroller är inte inställda.

– När det gäller byggbranschen åker vi ut på konkreta tips på dålig arbetsmiljö. Det kan handla om fallrisker och otillåten hantering av asbest. Liknande allvarliga saker har mycket hög prioritet hos oss, säger Peter Burman är regionchef på Arbetsmiljöverket och fortsätter:

– De här tipsen går inte att inspektera på något annat sätt än att vi åker ut.

Hittills har Arbetsmiljöverket inte drabbats av något större bortfall av personal på grund av coronaviruset. Därför har arbetet än så länge fungerar förhållandevis bra.

– Vi har klarat oss bra än så länge. Men vi planerar för att även vi kan drabbas av hög sjukfrånvaro. Skulle det bli så måste vi självfallet börja prioritera ännu mer, säger Peter Burman.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Bluebeam May PC

Du läser: Arbetsmiljökoll av bygget: ”Gör telefoninspektioner”