info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetslösheten minskar i flera län

I januari minskade den öppna arbetslösheten bland byggnadsarbetare med 426 personer, jämfört med december förra året. Arbetslösheten är nu 10,6 procent.

Totalt stod 12 665 personer, 12,3 procent, utanför den öppna arbetsmarknaden under januari månad. Av dessa var 1 721 i arbetsmarknadsåtgärder, vilket är 177 fler än under december månad.
På flera håll minskar arbetslösheten. Störst nedgång av antalet arbetslösa finns i Jönköpings län. Länet har nu 128 personer som är arbetslösa, vilket är en minskning med 3,3 procentenheter sedan i december.

I några län ökar arbetslösheten och mest ökar den i Östergötlands län, där ökningen är 1,0 procentenheter, det vill säga 46 personer.
Arbetslösheten är störst i Norrbotten, Gävleborg och Jämtlands län.
I alla tre länen har dock arbetslösheten minskat sedan förra mätningen i december.
Lägst arbetslöshet finns det inte helt oväntat i Stockholms län, där arbetslösheten är 3,2 procent.
Alla län har lägre arbetslöshet jämfört med januari 2000. Den totala arbetslösheten var vid den tidpunkten 18,3 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetslösheten minskar i flera län

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig