info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetslösa tvingas ta jobb utomlands

Regeringsrätten ger Byggnads a-kassa rätt när den sänkte dagpenningen för en snickare som inte ville ta ett anvisat jobb i Norge. Det slogs fast i en dom på torsdagen. Byggnads ordförande anser att domen får allvarliga konsekvenser för arbetslösa byggnadsarbetare.

Domen gäller den värmländske snickaren Per-Olov Persson. I december 2003 beslöt Byggnads a-kassa att sänka hans dagpenning med 25 procent. Orsaken var att han inte tagit ett ett jobb som arbetsförmedlingen anvisat i Kongsvinger i Norge, cirka tio mil bort. Jobbet var en tidsbegränsad heltidsanställning på obestämd tid hos ett bemanningsföretag. Och han hade några få dagar på sig att tacka ja till jobbet.
Han tyckte att han hade rätt att avböja erbjudandet av flera skäl. Ett var att anställningsvillkor inte skulle överensstämma med svenska lagar om anställningsskydd och svenska avtal.

Detta skulle också innebära att han måste vara hemifrån mer än tolv timmar per dygn. I hemmet fanns tre minderåriga barn, det yngsta åtta år och makan arbetade oregelbundet, med mycket kvällsarbete. Men det anser inte Regeringsrätten är skäl nog att tacka nej till ett arbete utomlands. Man menar att i byggbranschen är det vanligt med arbete med lång bortavaro och att det borde ha gått att lösa.
De norska socialförsäkringsreglerna var sämre än de vid anställning i Sverige. Men Regeringsrätten anser inte att skillnaderna var så stora att det skulle motivera till att inte ta jobbet.

Att snickaren bor relativt nära den norska gränsen tycker Regeringsrätten är en anledning till han ska kunna ta jobbet.
I fackliga kretsar väcker domen förvåning.
– Vi är tacksamma för att vi har den norska arbetsmarknaden. Men det är skillnad på att åka dit frivilligt och att bli tvingad. Innebär det här att värmlänningar ska särbehandlas? säger Lars Mejern Larsson, riksdagsledamot (s) och representant för Byggnads i Värmland.

En av
ledamöterna i Regeringsrätten var skiljaktig. Hon tyckte att Per-Olov Persson borde ha fått längre tid på sig att sätta sig in i villkoren och regelverket för att jobba i Norge, bland annat då det gäller socialförsäkringssystemet. Detta har också Per-Olov Persson själv hävdat.
Ärendet har tidigare behandlats hos länsrätt och kammarrätt, som kommit till samma slutsats som Regeringsrätten.

Byggnads ordförande Hans Tilly ser mycket allvarligt på domen. Han konstaterar att den får allvarliga konsekvenser.
– Resultatet av domen blir att de arbetslösa tvingas ta anvisade jobb utomlands och jag frågar, var går gränsen? För mig går gränsen vid gränsen, säger han.
Han konstaterar att domen får stor betydelse och att den innebär att medlemmar kan tvingas ta ett arbete i ett annat land. Där kan arbetsskadeförsäkringen vara sämre, liksom anställningstryggheten.
– Att ta ett arbete i ett annat land kan förändra tryggheten radikalt för de arbetslösa, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetslösa tvingas ta jobb utomlands

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig