info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsledare friad efter dödsolycka

Vid Skanskas bygge av Näsby park omkom i slutet av 2001 en montör när en fallande stålbalk träffade honom i ryggen. Attunda tingsrätt friar nu den arbetsledare som var ansvarig vid olyckstillfället.

Den 5 december 2001 arbetade Peter Svensson med att uppföra en stålstomme på bygget till det blivande Näsbypark centrum. Vid olyckstillfället lyftes en 1700 kg tung lådbalk som skulle svetsas fast vid stålpelare i stommen. Plötsligt släppte balken från kranlyften och träffade Peter Svensson bakifrån. Han klämdes fast under balken och avled kort efter. Hjullastaren med tillhörande kranarm var bara avsedd för lyft på max 700 kilo.

Hjullastaren med tillhörande kranarm, som användes vid olyckstillfället, var bara avsedd för en maxlast på 700 kilo och skulle användas för att köra in material till arbetsplatsen. De tunga lådbalkarna skulle sedan lyftas av en mobil kran som fanns på bygget.
I haverikommissionens rapport framgår att felaktig maskinkombination använts i förhållande till arbetsuppgiften, men under utredningens gång har det framkommit tvivel beträffande kranens lastkapacitet där flera hävdar att den klarar betydligt mer än den angivna maxlasten. Man har inte heller hittat något fel eller någon skada på kranen som visar att den varit överbelastad.

Åklagaren har yrkat att arbetsledaren, som också var arbetsmiljöansvarig på platsen, av oaktsamhet orsakat Peter Svenssons död. Dels för att han inte uppmärksammat kranarmens maxlast och dels för bristande säkerhetsinformation vid arbetsmomentet.
Domen som blev klar under gårdagen innebär att Attunda tingsrätt friar arbetsledaren. Detta eftersom inte tillräckliga bevis framkommit för att fastställa att lyftkranen och arbetsförhållandena orsakat Peter Svenssons död.

Domen kan överklagas till Svea hovrätt senast den 11 oktober 2007.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsledare friad efter dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig