info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsledare dömd för arbetsplatsolycka

En arbetsledare på Segeri AB har dömts till villkorlig dom och 40 dagsböter för grovt arbetsmiljöbrott efter en arbetsplatsolycka i Helsingborg 2005. Företaget fick böter på 150 000 kronor, men den skadade montören fick inte den ersättning han begärde.

Segeri AB är ett entreprenadföretag som specialiserat sig på att arbeta med prefabricerade byggsystem för bygg- och industrimarknaden. Våren 2005 höll tre man från företaget på att montera prefabricerade väggelement på en 12 meter hög produktionshall i Helsingborg. Väggelementen var 6 meter långa och 1,2 meter höga, och bestod av 10 centimeter mineralull klädd med 0,6 millimeter plåt. Varje väggelement vägde 120 kilo.

Elementen lyftes upp med ett elektriskt spel. I spelet hängde ett lyftdon som fästes i en plåtfals i elementets ovankant. När väggelementen lyftes följde en montör med upp i en saxlift, för att passa in och koppla loss elementen.
Elementen som skulle vara till översta lagret på fasaden hade kapats för att passa in. Därmed försvann plåtfalsarna man normalt lyfte i. Istället slog man ett spetsat armeringsjärn i överkanten av väggelementet, stroppade järnet och lyfte.
Montören i saxliften följde med, men upptäckte att ett stödben rubbats och att liften höll på att gå in i väggen. Därför åkte han ner igen, men utan att man samtidigt sänkte ner väggelementet ovanför honom. Armeringsjärnet skar igenom den tunna plåten, och elementet släppte. Montören träffades i huvudet, han bar inte hjälm men liftens räcke tog en stor del av smällen och han klarade sig därför utan livshotande skador.

Arbetsmiljöverket upptäckte en rad allvarliga brister då man kom till olycksplatsen. Lyftdonet gick inte att låsa, och var alltså osäkert om det stötte emot något. Elementtillverkarens instruktioner om att säkra elementen med stropp eller säkerhetssele följdes inte. Det saknades hjälmar, fallskydd och skriftliga instruktioner. Det hade heller inte gjorts någon riskbedömning av lyften. Och metoden att slå ett armeringsjärn genom väggelementen för att få en fästpunkt underkändes helt.

Helsingborgs tingsrätt är heller inte nådig i sin bedömning. Arbetsledaren hade fått arbetsmiljöansvaret delegerat till sig, han var medveten om riskerna med lyftmetoden och han var närvarande då arbetet utfördes. Det är därför mycket anmärkningsvärt, hävdar tingsrätten, att han inte sett till att de säkerhetsförebyggande åtgärder som varit möjliga efterlevdes, nämligen att använda den av tillverkaren rekommenderade säkerhetsselen, att se till att ingen befann sig under det upphissade elementet och att se till att alla som arbetade på platsen bar skyddshjälm. Om säkerhetsföreskrifterna följts hade inte olyckan hänt.
”Då åsidosättandet av skyldigheterna enligt arbetsmiljölagen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag är brottet att bedöma som grovt”, skriver tingsrätten i sin dom.

Jag är mycket nöjd med tingsrättens formuleringar, säger kammaråklagare Lotten Loberg. Jag har ju i flera fall tidigare försökt få igenom grovt arbetsmiljöbrott, det som spelade in i detta fall var troligen att den som hade delegation på arbetsmiljöansvaret också var arbetsledare och deltog direkt i arbetet.
– Intressant också att tingsrätten bedömer brottet som grovt trots att målsäganden  ansågs som medvållande till olyckan.
Det brott som begåtts i Segeri AB:s verksamhet har innefattat ett allvarligt åsidosättande av arbetsmiljölagens bestämmelser hävdar tingsrätten. Bolaget kan inte anses ha gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, och förutsättningarna för att ålägga företaget en företagsbot är därmed uppfyllda. Företagsboten fastställdes till 150 000 kronor.

Däremot jämkade tingsrätten skadeståndet till den skadade montören. Han ansågs vara en erfaren yrkesman som måste ha varit medveten om riskerna med den använda arbetsmetoden. Därför hävdar rätten att han varit grovt oaktsam, vilket motiverar att skadeståndet för sveda och värk, ärrbildning och inkomstförlust jämkas från begärda 36 861 kronor till 25 000 kronor.
Helsingborgs tingsrätts dom har beteckningen B 377-06. Det är ännu oklart om den kommer att överklagas.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsledare dömd för arbetsplatsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig