info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsgivarna slutar gräla

Det blev ingen ytterligare splittring inom Byggentreprenörerna.

En enig stämma röstade för det nya stadgeförslaget på extrastämman.
– Det är mycket positivt att byggrörelsen samlats bakom ett gemensamt förslag, säger Bo Antoni, vd på Byggentreprenörerna.
Det har skakat ordentligt kring Byggentreprenörernas organisation den senaste tiden. Striden har handlat om den nya organisationsförändringen.
När förslaget om de nya stadgarna inte fick kvalificerad majoritet vid Byggentreprenörernas stämma i maj gick Peab ur organisationen.
Två tungt vägande skäl var att medlemsavgiften var för hög och att organisationen inte var tillräckligt effektiv.
Även NCC och Skanska har varit kritiska till organisationen i sin nuvarande form. Men stämmans beslut förändrar situationen.
– Vi har kommit ur ett låst läge. Det ger motiv för människorna i organisationen att arbeta vidare, säger Per-Ingemar Persson, Skanskas Sverigechef.
NCC är nöjd med beslutet och har för tillfället inga planer på att gå ur.
– Vi fortsätter processen och vandrar vidare. Vi fortsätter med arbetet att få fram en bra organisation, säger Lars Wuopio, vice vd i NCC.
Förslaget har ändrats något sedan i maj. Det måste finnas ett lokalt inflytande vad det gäller tillsättandet av regionala och lokala chefer. Dessutom har det tillsatts en arbetsgrupp som ska göra en konsekvensbeskrivning av organisationsförslaget.
– Vi ska göra en genomgång för att se hur organisationen kommer att se ut och analysera vad det får för konsekvenser. Vi ska se hur nya arbetsformer och arbetssätt kommer att fungera, säger Bo Antoni.
Konsekvensbeskrivningen ska vara klar före 11 november.
Om det visar sig att stadgeförslaget måste ändras kan det bli aktuellt att hålla ytterligare en extrastämma. Men för att få igenom stadgeförslaget måste det ske vid en andra omröstning på den ordinarie byggstämman i maj nästa år.
Extrastämmans beslut innebär också att Peab ska diskutera den nya uppkomna situationen. Beslut kan komma inom några veckor.
-Det är klart att vi är glada att det har gjorts förändringar som vi förespråkar. Nu ska vi i lugn och ro besluta enligt det beslutsunderlag som finns, säger Gösta Sjöström, informationschef på Peab.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsgivarna slutar gräla

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig