info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsgivaren hotade med uppsägning – om inte byggnadsarbetarna gick ur facket

Arbetsgivaren ställde krav på att två byggnadsarbetare skulle gå ur facket, annars skulle de bli uppsagda. Nu stämmer Byggnads bemanningsföretaget på 300 000 kronor för föreningsrättskränkning.

Enligt stämningsansökan till Arbetsdomstolen var de två byggnadsarbetarna anställda i ett bemanningsföretag som Byggnads har hängavtal med. I april 2016 begärde Byggnads att få genomföra ett granskningsbesök på företaget för att kontrollera hur kollektivavtalet följdes.

Efter fackets begäran sa arbetsgivaren att han skulle lägga ner verksamheten i företaget på grund av att han kände sig besvärad av förbundet. Arbetsgivaren ville flytta över arbetstagarna till ett nytt bolag och erbjöd de båda byggnadsarbetarna anställningar i det nya bolaget under förutsättning att de gick ur Byggnadsarbetarförbundet. De anställda uppfattade det som de annars skulle bli uppsagda och accepterade villkoren. De flyttades över till de nya bolaget under juni 2016. Byggnadsarbetarna har i det nya bolaget fortsatt att arbeta med samma arbetsuppgifter som tidigare.

Byggnads har nu stämt bemanningsföretaget. Orsaken är att företaget har vidtagit en åtgärd alternativt hot om åtgärd i syfte att förmå byggnadsarbetarna att inte utnyttja sin föreningsrätt. Byggnads anser att bolagets agerande strider mot medbestämmandelagen. Fackförbundet yrkar på att företaget ska betala allmänt skadestånd till förbundet på 150 000 kronor, samt att bolaget betalar 75 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en av byggnadsarbetarna. I stämningsansökan yrkar Byggnads också på ersättning för rättegångskostnader.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsgivaren hotade med uppsägning – om inte byggnadsarbetarna gick ur facket

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig