info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsgivare vill ha nollavtal

Sveriges Byggindustrier har nu överlämnat sina avtalskrav inför avtalsrörelsen till Byggnads. Förslaget innebär ett nollavtal utan centrala löneökningar. Arbetsgivarna tycker att förslaget som finns om ett sammanslaget bygg- och anläggningsavtal till ett så kallat Superavtal, är ett steg i rätt riktning.

Byggnads har begärt 2,6 procent i löneökningar i årets avtalsrörelse. Sveriges Byggindustrier vill ha ett nollavtal.
– Vår bedömning är att BI och Byggnads i år bör avstå från centralt överenskomna löneökningar. Den lokala lönebildningen medför att byggnadsarbetarna ändå får löneökningar, säger Sveriges Byggindustriers VD Bo Antoni.
Han menar att det idag är svårt att överblicka den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden och vill därför helst ha ett avtal som löper ut den 31 oktober.

Byggnads och Sveriges Byggindustrier har sedan 2009 arbetat i en partsgemensam grupp för att utarbeta ett förslag till ett nytt byggavtal som ska ersätta de nuvarande bygg- och anläggningsavtalen. Arbetsgruppen är klar med sitt arbete och har lämnat ett förslag till parternas förhandlingsdelegationer. Både Byggnads och Sveriges Byggindustrier vill ha vissa förändringar i förslaget. Men Bo Antoni är förhoppningsfull om att nå en överenskommelse om ett sammanslaget avtal och att avtalsförhandlingarna ska vara avslutade innan det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars.

Några ytterligare yrkanden från arbetsgivarna är bland annat:
att ersättningen för lärlingar till ackordslag mönstras ut och ersätts med lönetillägg för handledare.
Att kombiackord utmönstras av ur de ackordsprislistor där detta finns.
Byggnads har tidigare överlämnat sina avtalskrav till arbetsgivarna, inför förhandlingarna som inleds den 15 mars.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsgivare vill ha nollavtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig